Praktische informatie

Als u zich inschrijft voor een van de aangeboden trainingen, masterclasses of de CooperVision Academy, is er een aantal voorwaarden van toepassing:
• Bij de CooperVision Academy draagt CooperVision één derde deel bij aan de investering.
• Bij de CooperVision Academy zijn de lunches en het gebruik van materialen inbegrepen.
• De kosten dienen te worden voldaan vóór aanvang van de eerste trainingsdag.
• Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum 15. Wanneer het minimum aantal op een bepaalde trainingsdag niet wordt behaald, wordt deze dag geannuleerd of verplaatst. De deelnemers krijgen in dat geval het verzoek zich in te schrijven voor een andere datum.
• Indien een deelnemer een deel van een training mist, heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie. 

Afmeldingen
Afmelden voor een training kan kosteloos tot 4 weken vóór de training. Wanneer u zich 2 tot 4 weken vóór de training afmeldt, bent u 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Wanneer u zich binnen 2 weken vóór de training afmeldt of niet komt opdagen, is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 

Opmerking voor technische trainingen
Met uw aanmelding voor een technische training verklaart u bereid te zijn tijdens de cursusdag bij uzelf contactlenzen in te laten zetten en bij andere cursisten contactlenzen in te zetten. CooperVision stelt de contactlenzen voor deze dag ter beschikking. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle verstrekte materialen berust bij CooperVision. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het niet toegestaan gegevens te publiceren of dupliceren.