Aslengte indicator

Voer de metingen in: ? Voer hier de meest recente refractie waarden in om aan te geven of u m.b.v. cycloplegie gemeten heeft. U kunt ervoor kiezen de keratometer-waarden in millimeters (mm) of dioptrieën (D) in te voeren. Alle andere waarden zijn in mm. We corrigeren voor hoornvliesafstand (h.a.), zodat u dat niet hoeft te doen.

 

Rechter oog

Selecteer eenheid voor de K-waarde*

Linker oog

Selecteer eenheid voor de K-waarde*

 

 
 

Disclaimer:
De aslengte-indicator is niet bedoeld als en vormt geen medisch of optometrisch advies en is ook niet bedoeld ter vervanging van de evaluatie van de patiënt door een oogzorgprofessional.

Aslengte schatting: ? Cycloplegische SEQ:
De 95%-grens van de overeenkomst voor de twee maatregelen is ±0,73 mm (±3,0%) van de gemiddelde aslengte meting.
Non-Cycloplegische SEQ:
De 95%-grens van de overeenkomst voor de twee maatregelen is ±0,73 mm (±3,0%) van de gemiddelde as lengte meting.

 

Rechter oog

x.xx mm

Linker oog

x.xx mm

Tegen de tijd dat een jong bijziend kind volwassen is geworden, zal hun voorschrift (en dus hun aslengte) waarschijnlijk met hen zijn meegegroeid.1

Risk of uncorrectable visual impairment
Risk of uncorrectable visual impairment

Risico op een visuele beperking die niet corrigeerbaar is op 75 jarige leeftijd.


MiSight® 1 day

Lees meer over hoe het starten met MiSight® 1 day in een vroeg stadium kan helpen om de groei van de ogen te vertragen en het risico op bijziendheidgerelateerde zichtcomplicaties op latere leeftijd kan verminderen.2

Meer informatie
MiSight 1 Day
  1. Zadnik K et al. Prediction of Juvenile-Onset Myopia. JAMA Ophthalmol. 2015;133(6):683-689
  2. Tideman et al. Association of Axial Length With Risk of Uncorrectable Visual Impairment for Europeans With Myopia. JAMA Ophthalmol. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.4009 Published online October 20, 2016.

Disclaimer:
De aslengte-indicator is niet bedoeld als en vormt geen medisch of optometrisch advies en is ook niet bedoeld ter vervanging van de evaluatie van de patiënt door een oogzorgprofessional.