Klinische bronnen

Een gedegen inzicht in medische ontwikkelingen en wetenschappelijke vooruitgang in de oogverzorging en zichtcorrectie kan specialisten helpen het voortouw te blijven nemen.

Klinische bronnen

De best geïnformeerde artsen kunnen unieke deskundigheid bieden aan hun patiënten met de recentste en betrouwbaarste leidraden ten aanzien van optische gezondheidskwesties en correctietechnieken.

De hier verzamelde artikelen bieden een overzicht van een aantal van de meest bediscussieerde onderwerpen in de hedendaagse oogverzorging.

Smartphones, computerschermen, e-readers, smartwatches - Amerikanen bezitten gemiddeld 4 digitale apparaten en gebruiken die 60 uur per week volgens een onderzoek van The Nielsen Company uit 2014.

Om maximaal succes te behalen bij het aanmeten van zachte multifocale lenzen, hebben instructeurs van het STAPLE-programma (Soft Toric and Presbyopic Lens Education) voor optometriestudenten een aantal leidraden ontwikkeld.

De prevalentie van myopie bij jongeren neemt wereldwijd alarmerend snel toe, en brengt een scala aan gezondheidsrisico's en verwante kosten met zich mee.

In de bijna 20 jaar sinds hun introductie zijn siliconenhydrogellenzen (SiHy) de voornaamste lenskeuze voor oogzorgspecialisten.