Succes meten: het belang van KPI's (key performance indicators)

KPI's (key performance indicators) zijn specifieke en kwantificeerbare metingen van de prestaties van een bedrijf. Ze kunnen belangrijke zakelijke inzichten opleveren en kansen voor meer succes aan het licht brengen.

Zonder KPI's vallen veel kleine bedrijven in de val van het behandelen van symptomen van problemen in plaats van te begrijpen wat de oorzaken zijn van de problemen. Hetzelfde geldt voor het evalueren van succes: ze reageren op een ad hoc-wijze en proberen de positieve resultaten te repliceren en herhaling van de negatieve te voorkomen zonder een duidelijk beeld te hebben van de sleutelfactoren die hebben geleid tot die resultaten.

KPI's

Door het vaststellen en bewaken van KPI's kunt u inzicht krijgen in de hordes die u hebt moeten nemen om uw bedrijfsdoelen te verwezenlijken, en inzicht te krijgen in de potentiële verbeteringen in uw praktijk. Het toepassen van KPI's zal u helpen een duidelijk beeld te krijgen van de variabelen die een rol spelen bij uw succes. Specifieke KPI's worden doorgaans vastgesteld door de belangrijkste belanghebbenden van een organisatie. En wanneer ze effectief worden toegepast, dienen ze als kompas bij het navigeren door de strategie waarmee u uw doelen wilt bereiken. Een van de meest onthullende meeteenheden voor oogspecialisten zijn de inkomsten per onderzoek.

Inkomsten per onderzoek

Het vergelijken van de inkomsten per onderzoek met een nationale norm, zoals de huidige mediaan van $306 per volledig onderzoek1, kan u helpen om te bepalen of u nog harder moet schaven aan de variabelen en procedures die eraan ten grondslag liggen, zoals het type brilglas, monturen en gebruikte contactlenzen, onderzoekstarieven en de verkoopprestaties van het personeel.

Inkomsten per personeelsuur

Een andere waardevolle KPI zijn de bruto-inkomsten per personeelsuur. Die berekent u door uw bruto-inkomsten voor een bepaalde tijdsperiode te delen door het totaal aantal personeelsuren dat in dezelfde tijdsperiode niet in het lab is doorgebracht. Met het resultaat worden niet alleen toppresteerders eruit gepikt en de efficiëntie van personeel met klanten, maar het kan ook helpen vast te stellen wat uw optimale aantal personeelsleden is. 

Consistentie en toepassing

Om de kracht van KPI's te benutten, moet u ze consistent gebruiken en de bevindingen consequent met uw personeel delen. Daarnaast moet u ook aangeven hoe die bevindingen zich verhouden tot doelen en strategieën. Af en toe polsen helpt nauwelijks om uw inzicht (of dat van uw personeel) in de staat van uw bedrijf te verhogen. En ook als u geen KPI's opneemt in concrete stappen, zullen die stappen uiteindelijk nutteloos blijken. Maar als u KPI's consistent toepast en opneemt in een strategie, worden ze inzichtelijke hulpmiddelen die verwachtingen oproepen ten aanzien van prestaties, transparantie bevorderen en u en uw team ervan verzekeren samen te werken naar gemeenschappelijke doelen.

 

1 Management & Business Academy for Eye Care Professionals. Key metrics: assessing optometric practice performance. Practice Advancement Associates, gesponsord door Essilor. 2015. Beschikbaar op: http://ecpu.com/media/wysiwyg/docs/paa_keymetrics_0415.pdf. Geopend op 5 juli 2016.