OptiExpert™ | Efron-schaal

Blefaritis

Bleke ooglidrand
Opening van de meibomklieren zichtbaar
Reinig de wimpers
Roze ooglidrand
Opening van de meibomklieren minder zichtbaar
Reinig de wimpers
Rode ooglidrand
Opening van klieren van Meiboom nauwelijks zichtbaar
Gele korst aan de onderkant van wimpers
Sommige wimpers kleven aan elkaar vast
Telangiëctasie van ooglidrand
Verhoogde korstvorming
Meer wimpers kleven aan elkaar vast
Bulbaire conjunctivale roodheid
Ernstige telangiëctase van de ooglidrand
Teveel gele korstvorming
Wimpers kleven aan elkaar vast
Verhoogde bulbaire conjunctivale roodheid
Huidirritatie

Signalen

Roodheid
Telangiëctasie, huid vertoont verwijde bloedvaten
gradering van de ooglidranden
Na verwijdering een broos , bloedend ulcer
Wimpers kleven aan elkaar
wimpers vertonen collarette , een vezelige korst \Madarosis, verlies van wimpers
Poliosis, witte wimpers
Tylosis , verdikking van de tarsale rand van het ooglid

Symptomen

Branderig gevoel
jeuken
milde lichtgevoeligheid
gevoel van een vreemd voorwerp
droog oog - erger in de ochtend
intolerantie van de lens

Pathologie

Complicaties veroorzaakt door staphylococcen endotoxines;
waaronder milde conjunctivitis,
toxische punctate epitheliopathie

Etiologie

Staphylococcen infectie van ooglid folikkels

Behandeling

Antibiotische zalven
benadruk ooglidhygiëne
Steroiden
Kunstmatige tranen
Mogelijk tijdelijk stoppen met dragen van lenzen tijdens de acute behandelingsfase

Prognose

Variabel: verwacht periodes van remissie en achteruitgang

Afwijkende bevindingen

Differentiaaldiagnose: seboreïsche blefaritis aan de voorzijde

Meibomklier disfunctie

Bleke ooglidrand
Opening van meibomklieren zichtbaar
Schone wimpers
Roze ooglidrand
Wolkachtig afscheiding bij sommige klieropeningen
Rode ooglidrand
Melkachtige afscheiding bij de meeste openingen van de klier
toegenomen tranen
Rode ooglidrand
Gelige afscheiding op alle klieropeningen
Over volledige ooglid
Dikke romige gele afscheiding op alle openingen van de klier
Afscheiding over hele ooglid
Bulbaire conjunctivale roodheid

Signalen

Wolkachtig, romig, gele afscheiding
Besmette afscheiding
Slecht bevochtigende lenzen
Schuim in traanmeniscus
Geen afscheiding indien geblokkeerd
Gezwollen of vervormde meibomklieren bij retro illuminatie

Symptomen

Vlekkerig zicht
Vette lenzen
Droog oog
Lensintolerantie

Pathologie

MGD is een vorm van posterieure blefaritis
Blokkeerde opening van Meibomius
Verhoogde keratinisatie van de kanaaltjes

Etiologie

Toegenomen vorm van ductale epidermis
Abnormale meibomische oliën
- meer keratine-eiwitten
Afwezigheid van ooglidwrijving

Behandeling

Warme kompressen
Verwarmingsapparaten
Ooglid scrubs / hygiëne
Mechanische wrijven
Antibiotica
Tranen / lipide supplementen
Essentiële vetzuren
Sexhormonen
Oppervlakte reiniging
Intraductal perforatie

Prognose

Zeer goed mits goede opvolging

Afwijkende bevindingen

Externe hordeolum
-gelokaliseerde zwelling aan de rand van het ooglid
Intern hordeolum
-zachte plaatselijke zwelling
Chalazion
-chronische vorm van meibomklierdisfunctie

Superieure limbale keratoconjunctivitis

Heldere conjunctiva
Heldere superieure limbus
Helder hoornvlies
Heldere reflex
Toegenomen conjunctivale roodheid
Lichte limbale roodheid
Helder hoornvlies
Conjunctivale roodheid en staining
Toegenomen limbale roodheid
Corneale staining en infiltraten
Meer conjunctivale roodheid en staining
Toegenomen limbale roodheid
2–3 mm fibrovasculaire pannus
Meer cornea-staining en infiltraten
Ernstige conjunctivale roodheid en staining
Ernstige limbale roodheid
5 mm fibrovasculaire pannus
Ernstige corneale stainingen infiltraten

Signalen

Superieure limbale roodheid
Infiltraten
Micropannus
Corneale staining
Conjunctivale staining
"Hazy" epitheel
Papillaire hypertrofie
Cornale filamenten
Corneale warpage

Symptomen

Lens gewaarwording
Branden
Jeuken
Fotofobie
Licht visus verlies
- met uitgesterkte pannus

Pathologie

Cornea
-epitheliopathie
-infliltraten
Conjunctiva
-epitheliale keratinisatie
-epitheliaal oedeem
-inflammatoire cellen

Etiologie

Lens afzettingen
-posterieur lensoppervlak
Mechanische irritatie
Immunologische reactie
Hypoxie onder het ooglid
Thimerosal
-overgevoeligheid
-toxiciteit

Behandeling

Stop met het dragen van de lens totdat de ontsteking afneemt
Verminder de draagtijd
Wijzig de vloeistof
bevochtigingsdruppels
Mastcel stabilisatoren
Niet-steroïde ontstekingsremmers
Wijzig het materiaal ( minder afzetting )
Verhoog de frequentie van lensvervanging
Chirurgie indien nodig

Prognose

Na het stoppen met lens dragen
-roodheid herstelt snel
-epitheel herstelt langzaam
- kan 3-40 weken duren om te herstellen

Afwijkende bevindingen

SEAL
-bindvlies niet betrokken
Bacteriële conjunctivitis
Infiltratieve keratitis
Theodor's superieure limbale keratoconjunctivitis

Corneale infiltraten

Heldere cornea
Heldere conjunctiva en limbus
Heldere reflex
1 enkel klein grijs infiltraat op 10 uur nabij limbus
Aangrenzende limbale roodheid
Vijf kleine grijze infiltraten op 9-10 uur thv limbus
Meer roodheid thv aangrenzende limbus
Talrijke kleine wazige grijze infiltraten op 8–10 uur in perifere hoornvlies
Aangrenzende limbus is erg rood
Wazige grijze samenvloeiende infiltraten die de linkerhelft van het hoornvlies bedekken
Aangrenzende limbale roodheid van 5 tot 11 uur
Mild conjunctivale roodheid

Signalen

Elke aandoening waarbij er sprake is van infiltraten in het hoornvlies
varieert van een nauwelijks waarneembaar infiltraat tot een ulcer
Vaak gebruikt in de literatuur om een ​​milde complicatie aan te duiden

Symptomen

Afhankelijk van de ernst
Varieert van asymptomatische tot ondraaglijke pijn
Behandel als vermoede microbiële keratitis als:
-klant draagt contactlenzen
-klant meldt ongemak
-infiltraten worden waargenomen in het pijnlijke oog

Pathologie

Infiltraten in het epitheel en / of stroma
Mogelijks kunnen infiltraten het volgende omvatten:
-polymorfonucleaire leukocyten
-andere ontstekingscellen
-oedeem
-micro-organismen
Per definitie zijn Pseudomonas, Acanthamoeba en Fusarium-keratitis allemaal CIE's

Ethiologie

Varieert: kan
-toxisch
-allergisch
-inflammatoir
-traumatisch
Risicofactoren zijn:
-besmette lenzen
-ongeschikte vloeistoffen
-non-compliance
-slechte hygiëne
-hypoxie
-zwemmen
-Dag-en nacht dragen
- ortho-K
-mechanisch trauma
-roken
-diabetes
-warm klimaat
-mannelijk geslacht
-sociaal-economische klasse

Behandeling

Hangt af van de oorzaak
Stop onmiddellijk met lensdragen
Als het ongemak aanhoudt na het verwijderen van de lens, test dan op micro-organismen
Ga uit van een bacteriële oorzaak tot het tegendeel bewezen is:
-schrijf fluorochinolonen voor
Koude kompressen
Analgetica
Volg de juiste behandeling als het resultaat van de test bekend is
Vermijd risicofactoren bij het herstarten met lensdragen

Prognose

Hangt af van oorzaak; zie verschillende vormen van microbiële keratitis hieronder
-steriele CIE's kunnen zelfbeperkend zijn en verdwijnen binnen 7 dagen

Afwijkende bevindingen

Steriele versus microbiële keratitis
Steriele keratitis is gewoonlijk zelfbeperkend
Microbiële keratitis kan snel toenemen
In de vroege stadia is het ONMOGELIJK om het verschil te zien tussen steriele en microbiële keratitis.

Corneaal ulcer

Heldere cornea
Heldere conjunctiva en limbus
Heldere reflex
1 mm cornea ulcer links aan de pupilrand
Aanklamping met fluoresceïne
Mild limbale roodheid op 7-11 uur
2-3 mm cornea ulcer
Waas rond het ulcer
Intense limbale roodheid op 7-11 uur
Ciliaire roodheid
6 mm cornea ulcer
Waas rond het ulcer
Algemene corneale haze
Intense limbale roodheid rondom rond
Conjunctivale roodheid
Verhoogde ciliaire roodheid
Wit cornea ulcer
Cornea ondoorzichtig
Intense limbalel en conjunctivale roodheid
Intense ciliaire roodheid

Signalen

Klein rond perifeer ulcer
0,5 tot 1 mm in diameter
Lichte infiltratie rondom
Er kan een lichte complicatie van de voorste kamer zijn
Het ulcer en het omliggende gebied kunnen aangekleurd zijn met fluoresceïne
Limbale en bulbaire roodheid
Kan worden gezien bij klanten die slapen in hun lenzen in.

Symptomen

Roodheid
Tranen
Matige tot hevige pijn
Er zit iets in mijn oog
Kan asymptomatisch zijn
De klant kan melden dat ze een witte vlek op het oog zien
Kan zich net na het ontwaken vertonen

Pathologie

Uithollen focaal epitheel
Achtergrond:
-Polymorfonucleaire leukocyten (PMN)
Andere stromale necrose
Laag van Bowman is intact

Etiologie

Toxines van grampositieve bacteriën
Sluiten van het oog
Hypoxie

Behandeling

Verwijder de lens
Voorschrijven van:
-fluorochinolonen
-Antibiotische zalf
Saline in uni- dosis
Koude compressen
Analgetica
Corticosteroïde oogdruppels
Pas daglenzen aan
Verwijder het trauma
Verbeter het lensonderhoud
verbeter de hygiëne
Pas vormstabiele lenzen aan
Pas lenzen aan met een laag watergehalte
Verhoog Dk/t

Prognose

Zeer goed:
-21% van de gevallen wordt binnen 7 dagen opgelost
-Alle gevallen worden binnen 2 tot 3 maanden opgelost

Afwijkende bevindingen

Microbiële keratitis
Virale epidemische keratoconjunctivitis:
-typisch bilaterale
Stromale opaciteiten
Stromale littekens

Endotheliaal polymegatisme

Cellen van dezelfde grootte
Hexagonale vorm
Variatie coëfficient (COV) = 0,15
Kleine variantie in celgrootte
COV = 0,25
Toegenomen variantie in celgrootte
COV = 0,35
Sommige vijf-, zes- en zevenzijdige cellen
Aanzienlijke variantie in celgrootte
COV = 0,45
Sommige drie-, vier-, vijf-, zes- en zevenzijdige cellen
Aanzienlijke variantie in celgrootte
COV = 0,55
Sommige drie-, vier-, vijf-, zes-, zeven-, acht- en negenzijdige cellen

Signalen

Grote verandering in grootte van endotheelcellen
Klein: verhouding grote cellen:
-normaal: 1: 5
-polymegatisme: 1:20

Symptomen

Asymptomatisch
Corneaal uitputtingssyndroom:
-verminderde draagtijd
-discomfort

Pathologie

Gewijzigde laterale celwanden
Versterking van interdigitaties
Celvolume onveranderd
Cell organellen normaal
Slecht herstel van oedeem

Etiologie

Verschuiving naar zuurdere PH in het endotheel als gevolg van
-hypercapnie: koolzuur
-hypoxie: melkzuur
Chronische respons

Behandeling

Algemene strategie
-verlagen van zuurophoping
-hogere Dk/t-materialen
Corneale uitputtingssyndroom
-verminderen draagtijd
-Paslenzen aan met een hogere DK/t

Prognose

Mogelijk langdurig herstel (vele jaren) na het stoppen met lens dragen

Afwijkende bevindingen

Guttae
Endothelial dystrophy

Endotheliale blebs

Cellen van dezelfde grootte
Zeshoekige vorm
Geen blebs
1 bleb
3 enkele blebs
2 dubbelcellige blebs
Groot aantal blebs
\‘Verdikte\’ celwanden
Zeer groot aantal blebs
Vergrote afstand tussen cellen

Signalen

Donkere niet-reflecterende gebieden
Duidelijke scheiding van cellen

Symptomen

Geen

Pathologie

Oedeem van de celkern
Intracellulaire vacuolen
Extracellulaire vacuolen
Posterieure uitpuiling van het oppervlak

Etiologie

Verschuiving naar zuurdere PH in het endotheel als gevolg van
-hypercapnie: koolzuur
-hypoxie: melkzuur
Acute respons

Behandeling

Niet nodig

Prognose

Na het inbrengen van de lens
-piekreactie binnen 10 minuten
-bij een laag niveau blebs ga door
Na het verwijderen van de lens
-verdwijnt in 2 minuten

Afwijkende bevindingen

Guttae
-permanent
Aanslag
-laatste maanden
Blebs
-laatste minuten

Corneale distortie

Helder, scherp, cirkelvormig keratometerbeeld
Iets vervormd keratometerbeeld
Variatie in dikte van de cirkel
Vervormd keratometerbeeld
Variatie in dikte van cirkels
+/- tekens scherpstellen lukt niet meer
Zeer vervormd keratometerbeeld
Grotere variatie in cirkeldiktes
Verlies van focus en scherpstellen van alle +/- tekens
Extreem vervormd keratometerbeeld
Grotere variatie in cirkeldikte met enkele openingen
Verlies van focus en vervorming van alle +/- tekens

Signalen

Kan zich voordoen als een verandering in het hoornvlies
kromming
symmetrie
regulariteit
corneale indrukking
kan voorkomen bij lensbinding

Symptomen

Spectacle blur
Haze
indien geassocieerd met ernstig oedeem

Pathologie

Oppervlakte-asymmetrie Index
-meer waarschijnlijk bij stugge lenzen
-gedecentreerde lens vlakt hoornvlies af
Surface Regularity Index
-vervorming kan symmetrisch zijn
-meer waarschijnlijk bij stugge lenzen
Corneale inkeping
-druk vanaf lensrand

Etiologie

Oedeem
-toename van vocht
Fysische vorming
-druk van stugge lenzen
-aanvullende druk van oogleden
Geassocieerde pathologie, b.v. keratoconus

Behandeling

Vermindert harde druk
< Vermindert hypoxie
Corneale indruk
-klantafhankelijk
-zal waarschijnlijk opnieuw terugkeren bij dezelfde klant
Keratoplastiek voor keratoconus

Prognose

Warpage bij vormstabiele lenzen
volledig herstel binnen 5 tot 8 maanden
lensbinding
volledig herstel binnen 24 uur
Warpage bij zachte lenzen
-herstelt in 7 dagen

Afwijkende bevindingen

Keratoconus
-aanwezigheid van andere tekenen zoals verdunning van het stroma, Vogt's striae en Fleischer's ring

Conjunctivale roodheid

\'Witte\' bulbaire conjunctiva
Één groot bloedvat
Helder hoornvlies
Kleine toename van conjunctivale roodheid
Grote bloedvaten meer opgezwollen
Verdere toename van conjunctivale roodheid
Limbale roodheid
Lichte ciliaire roodheid
Conjunctiva zeer rood
Verhoogde limbale roodheid
Ciliaire roodheid
Conjunctiva extreem rood
Limbus zeer rood
Intense ciliaire roodheid
Reflex op grote bloedvaten

Signalen

Conjunctivale roodheid
kan lokaal variëren
Bepaal de plaats
Is afhankelijk van het type lens
geen lens: graad 0.78
vormstabiele lens: graad 0.96
zachte lens: graad 1.54

Symptomen

Vaak geen
Jeuk
Verstopping
gevoel van warmte
gevoel van koude
niet-specifieke milde irritatie

Pathologie

Vasodilatatie ten gevolge van: het ontspannen van de spieren
verstopte bloedvaten

Etiologie

Hypoxie en hypercapnie
mechanische irritatie
immunologische reactie
infectie
onsteking
acuut rood oog
oplossing toxiciteit
verandering toniciteit
verandering PH
neurale controle

Behandeling

Neem de oorzaak weg
Bekijk etiologie
Decongestiva
graad 2 stop het dragen van lenzen

Prognose

Goed
herstel van acute roodheid binnen enkele uren
herstel van chronische roodheid binnen 2 dagen

Afwijkende bevindingen

Stop het dragen van lenzen
snel wegtrekken impliceert lensdragen
traag wegtrekken impliceert andere oorzaken
Push-test:
voor het onderscheid tussen conjunctivale of sclerale tekenen
hemorragie
roodheid tussen de bloedvaten

Limbale roodheid

\‘Witte\’ limbus
Witte hoornvliesreflex
Licht toegenomen limbale roodheid
Witte hoornvliesreflex
Toegenomen limbale roodheid
Toegenomen conjunctivale roodheid
Witte hoornvliesreflex
Limbus zeer rood
Toegenomen conjunctivale roodheid
Onzuivere cornea-reflex
Limbus extreem rood
Conjunctivale roodheid
Wazige hoornvliesreflex

Signalen

Limbale roodheid
Mogelijk regionale variatie rond limbus
Noteer dit
-nagenoeg afwezig met siliconen hydrogel lenzen

Symptomen

Hangt af van etiologie
-vaak geen
Ernstige pijn is mogelijk, b.v. met keratitis
Geassocieerde pathologie kan discomfort of pijn veroorzaken

Pathologie

Vasodilatatie van gebogen uiteinden en geassocieerde vaatvormen:
-recidiverende limbale vaten
-vaatuiteinden

Etiologie

Hypoxie & hypercapnie
Mechanische irritatie
Immunologische reactie
Infectie
Ontsteking
-acute rode ogen
Toxische vloeistoffen

Behandeling

Neem de oorzaak weg
-zie etiologie
Overweeg of:
-acute of chronische lokale limbale roodheid
-acute of chronische circumlimbal-roodheid
Pas silicone hydrogel lenzen aan

Prognose

zeer goed
herstel na acute roodheid binnen enkele uren
herstel na chronische roodheid binnen 2 dagen

Afwijkende bevindingen

Terugkerende vascularisatie
Gevasculariseerde limbale keratitis
Superieure limbale keratoconjunctivitis

Corneale neovascularisatie

Helder hoornvlies
Witte reflex
Ingroei bloedvaten 1 mm van het kwadrant linksonder (LLQ)
Vaatingroei tot 2-3 mm van LLQ
Limbal roodheid
Reflex minder scherp
Centraal hoornvlies
Vaatingroei tot 4-5 mm van LLQ
Corneale waas rond vaten
Gespikkelde reflex
Vaatingroei tot 6 mm van de LLQ
Lipiden aan de voorzijde van de vaten
Zeer diffuse reflex

Signalen

Oppervlakkige bloedvaten van conjunctiva
\‘Normale\’ reacties:
-geen lens: 0,2 mm
-Silicone hydrogel: 0,2 mm
-Daily wear hydrogel: 0,6 mm
-Extended wear hydrogel: 1,4 mm-

Symptomen

Geen discomfort
Visusverlies in extreme gevallen

Pathologie

Ontstaan
stevige string van vasculaire endotheelcellen
dunne bloedvaten
Pericytes
Celmigratie
Omringende ontstekingscellen
Disruptie van stromale lamellen
Lipiden kunnen bloedvaten omringen

Etiologie

Stroma wordt weker
-hypoxie-geïnduceerd oedeem
Triggerende stof, bijv .:
epitheliale schade
-vloeistof toxiciteit
-infectie

Behandeling

Indien ernstig
stop definitief met lensdragen
indien mild
pas het onderhoud aan
verhoog DK/t
Verminder de draagtijd
Blijf zorgvuldig monitoren.

Prognose

Bij het stoppen met lensdragen
-lopen de vaten snel leeg
-Ghost vessels blijven
-herstel duurt jaren
Opnieuw lensdragen
-Ghost vessels vullen opnieuw snel

Afwijkende bevindingen

Zenuwvezels
-elke oriëntatie
-\’stevige\’
Striae
-altijd verticaal
-wit, whispy
Ghost vessels
-start bij limbus
-relatief dik

Epitheliale microcysts

Weergave pupilrand met hoge vergroting
Heldere cornea
Enkele microcysts aan de pupilrand
Microcyst te zien aan omgekeerde verlichting
16 microcysts
Sommige lijken vaag (nieuw gevormd)
Ongeveer 70 microcysts
Sommige microcysts aan het oppervlak kleuren met fluoresceïne
Ongeveer 180 microcysts
Waarvan veel aan de oppervlakte kleuren met fluoresceïne

Signalen

Dicht verspreide stippen
Sferische of ovaal vorm
5–30 µm diameter
Indirecte verlichting

Symptomen

Kan licht discomfort veroorzaken
Kan het gezichtsvermogen enigszins verminderen

Pathologie

Intraepitheliale lagen
Ongeorganiseerde celgroei
Zakjes met dode cellen
Langzaam naar de oppervlakte geduwd

Etiologie

Mogelijke factoren:
-langdurige hypoxie
-mechanische irritatie
-verminderde zuurstofopname
-verminderde mitose
-typisch bij hydrogel extended-wear

Behandeling

Bij ≤ graad 2 microcysts
-geen actie
-zorgvuldig monitorenn
Bij ≥ graad 3 microcysts
-stoppen met dragen (1 maand)
-draagtijd verminderen
-overschakelen naar daily-wear
-verhoog DK/t

Prognose

Na het stoppen met dragen
-toename gedurende de eerste 7 dagen
-afname daarna
Volledig herstel binnen 2 maanden
Microcysts zullen niet terugkeren met silicone hydrogellenzen

Afwijkende bevindingen

Traanfilm debris
-bewegen met knipperen
Mucineballen
Vacuolen
-niet-omgedraaide optiek
Bullae
Neerslag
-endotheliaal
Dimple veiling
-zeer groot

Corneaal oedeem

Helder hoornvlies met 3 mm brede optische coupe
Links: endotheel
Centrum: stroma
Rechts: epitheel
Enkele verticale striae aan de achterzijde van het hoornvlies
Drie verticale striae aan de achterzijde van het hoornvlies
Vele verticale striae aan de achterkant van het hoornvlies
Plooien in het endotheel
Vele verticale striae aan de achterkant van het hoornvlies
Plooien in het endotheel
epitheliale bullae

Signalen

EPITHELIAAL OEDEEM
Een lichte wazigheid van epitheel gezien met een optische coupe
Kan optreden tijdens aanpassing met vormstabiele lenzen
STROMAAL EDEMA
<2% oedeem: niet zichtbaar; veilig
> 5% oedeem: verticale striae; voorzichtigheid
> 8% oedeem: posterior folds; gevaar
> 15% oedeem: verlies van hoornvliestransparantie; pathologisch

Symptomen

EPITHELIAAL OEDEEM
Asymptomatisch
Optreden van halo's
STROMAAL OEDEEM
<10% oedeem: geen
> 10% oedeem: discomfort

Pathologie

EPITHELIAAL OEDEEM
Disruptie aan epitheelcellen
Extracellulair oedeem rond basale epitheelcellen
STROMAAL OEDEEM
Oedeem
-toegenomen vocht
Striae
-gescheiden collageenvezels
Vouw
-fysiek ombuigen

Etiologie

EPITHELIAAL OEDEEM
Hypotonische tranen, zoals bij traanafscheiding
Aanpassing aanvormstabiele lenzen
Vocht in het epitheel
Vocht tussen basale epitheelcellen
STROMAAL OEDEEM
Primaire hypoxie - 50%
-lactaatopbouw
Overige factoren - 50%:
-scheur hypotonie
-hypercapnie
-verhoogde temperatuur
-toegenomen vocht
-mechanisch

Behandeling

EPITHELIAAL OEDEEM
aanpassen aan vormstabiele lenzen
STROMAAL OEDEEM
Verlicht hypoxie
-verhoog DK/t
-verminder lensdikte
-vergroot lensbeweging
-lift de lensrand
Verminder hypercapnie
- hypoxie

Prognose

EPITHELIAAL OEDEEM
Snel herstel na het stoppen van hypotone stress, d.w.z. wanneer het scheuren stopt
STROMAAL OEDEEM
Acuut oedeem
verdwijnt binnen 2-3 uur
Chronisch oedeem
-verdwijnt na 7 dagen
Chronisch oedeem verdunt stroma

Afwijkende bevindingen

EPITHELIAL OEDEEM
Algemene epitheliopathie
STROMAL OEDEEM
Striae
-zenuwvezels
-ghostvaten
Folds
-gezien bij diabetes
Haze
-littekens
-epitheliaal oedeem

Corneale staining

Helder hoornvlies
Geen staining
Fluoresceïne in oog
Kobaltblauwe reflex
Lichte punctata
Lichte conjunctivale roodheid
Meer punctata
Verhoogde roodheid
Lichte pan-corneale punctata
Diffuse reflex
Zware pan-corneale punctata
Zeer diffuse reflex

Signalen

3 & 9 o\'CLOCK CORNEAL STAINING
Punctata of diffuse kleuring op de 3 & 9 o\'clock limbaal
Driehoekige patronen:
-top verwijderd van centraal hoornvlies
-\'base\' komt overeen met lensrand
- alleen te zien bij vormstabiele lensdragers
INFERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (\'SMILE STAIN\') \ nInferieure boogvormige staining parallel aan limbus
Punctate vorm
SUPERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (SEAL)
Boogvormige staining bovenaan en evenwijdig aan limbus
Volledig bekend als 'epitheliale scheuren'

Symptomen

3 & 9 o\'CLOCK CORNEAL STAINING
Licht discomfort
Droogheid
INFERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (\'SMILE STAIN\')
Licht discomfort
SUPERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (SEAL)
Asymptomatisch

Pathologie

3 & 9 o\'CLOCK CORNEAL STAINING
Epitheliale disruptie bij limbus
INFERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (\'SMILE STAIN\')
Disruptie van epithelium
Losgekomen of beschadigde cellen
SUPERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (SEAL)
scheuren over de volledige dikte van het epitheel

Etiologie

3 & 9 o\'CLOCK CORNEAL STAINING
Vormstabiele lens lift het bovenste ooglid weg van het oculaire oppervlak
Oculair oppervlak naast de lensrand niet goed bevochtigd
INFERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (\'SMILE STAIN\')
Metabolisch
Uitdroging
-onvoldoende post -lens traanfilm
-hechting van de lens
-lensuitdroging
SUPERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (SEAL)
Mechanisch schuren van superieur hoornvlies
Inwaartse druk van het bovenste ooglid
Bijdragende factoren:
-cornea-topografie
-vormstabiele lensmodulus
-mid-perifere lensontwerp
-lensoppervlak

Behandeling

3 & 9 o\'CLOCK CORNEAL STAINING
Verander het lensontwerp
-verminder de dikte van de lensrand
-kleinere lensdiameter
Knipperinstructies
INFERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (\'SMILE STAIN\')
Wijzig de lenspassing
- meer beweging
-dikkere lens
Verander lenstype
-ander materiaal
SUPERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (SEAL)
Verander lensontwerp
-minder mid-perifere steun
Verander lenstype
-lagere modulus materiaal
-verbeter oppervlakte-eigenschappen

Prognose

3 & 9 o\'CLOCK CORNEAL STAINING
Na lensverwijdering
-herstel: <24 uur
Tijdens het dragen van lenzen
-langzamer herstel: 4-5 dagen
INFERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (\'SMILE STAIN\')
Na lensverwijdering
-snel herstel: <24 uur
Tijdens het dragen van lenzen
-langzamer herstel: 4-5 dagen
SUPERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (SEAL)
Na lensverwijdering
-herstel binnen 3 dagen

Afwijkende bevindingen

3 & 9 o\'CLOCK CORNEAL STAINING
Vascularisatie met limbale keratitis
INFERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (\'SMILE STAIN\')
LStaining aan lensrand
Trauma door inzetten / uithalen van de lenzen
SUPERIOR EPITHELIAL ARCUATE LESION (SEAL)
Staining lensrand:
trauma door inzetten / uithalen van de lenzen

Conjunctivale staining

Helder hoornvlies
Fluoresceïne poolt in sommige plooien
Kobaltblauwe reflex
Verhoogde pooling van fluoresceïne in plooien
Kleine kleuring ter hoogte van de lensrand
Meer fluoresceïne pooling in plooien
Onderbroken staining van de lensrand
Verhoogde conjunctivale roodheid
Wijdverspreide pooling van fluoresceïne in plooien
Ononderbroken staining van de lensrand
Conjunctivale roodheid
Wijdverspreide pooling van fluoresceïne in plooien
Staining aan de randen van de lens
Conjunctivale roodheid
Limbale staining

Signalen

Normaal oog: gebogen staininglijnen parrallel aan de limbus: oppervlakkige staining
lensdragend oog
difuse staining
coalescente, samenvloeiende staining
lensrand
vlek

Symptomen

Vaak geen
Lensrand
staining kan geassocieerd worden met
strakke passing

Pathologie

Normaal oog
fluoreceïne pools in conjunctivale plooien
Lensdragend oog
beschadigde of losgekomen oppervlakkige epitheelcellen

Etiologie

Lensrand
staining veroorzaakt door mechanische frictie van de lensrand
Difuse staining veroorzaakt door andere mechanische oorzaken
Letsel veroorzaakt door een vlakke lenspasssing met te veel beweging als gevolg

Behandeling

Lensrand staining:
pas de lens vlakker aan
Lens trauma
staining: pas het onderhoud aan om de afzettingen te verminderen
verbeter de passing van de lens

Prognose

Goed herstel binnen 2-4 dagen

Afwijkende bevindingen

Oppervlakkige aankleuring versus pathologische aankleuring

Papillaire conjunctivitis

Bleke conjunctiva
Vaten duidelijk zichtbaar
Een lichte ruwheid bij de tarsale plooi
Roze conjunctiva
Vaten zichtbaar
Toegenomen ruwheid bij de tarsale plooi
Rode conjunctiva
Vaten minder zichtbaar
Papillae bij tarsale plooi
Reflexen op sommige papillen
Zeer rode conjunctiva
Vaten nauwelijks zichtbaar
Grote papillen
Heldere papillaire reflexen
Meer mucus strengen
Extreem rode conjunctiva
Vaten niet zichtbaar
Zeer grote papillen
Heldere papillaire reflexen
Meer mucus strengen

Signalen

Papillen op tarsale conjunctiva
- \‘kassei-achtig\’ uiterlijk
-soms erg grote papillen
Conjunctivale roodheid
Conjunctivaal oedeem
Overmatige lensbeweging
Lens met coating
Slijmvliesontsteking

Symptomen

Vroeg stadium 1 & 2
-lens gewaarwording
-milde jeuk
-lichte jeuk
Verder stadium 3 & 4
-lensdiscomfort
-intense jeuk
-jeuk
-verminder de draagtijd

Pathologie

Gezwollen bindvlies
Vervormde epitheelcellen
Verandering Globletcellen
Ontstekingscellen
-mastcellen
-eosinofielen
-basofielen

Etiologie

Lens afzettingen
-anterieure lensoppervlak
Mechanische irritatie
Immunologische reactie
Hypoxie onder het ooglid
Vloeistof toxiciteit
-thimerosal
Kan mogelijk verband houden met MDG

Behandeling

Stop met het dragen van de lens totdat de ontsteking afneemt
Verminder de draagtijd
Wijzig de vloeistof
bevochtigingsdruppels
Mastcelstabilisatoren
Niet-steroïde ontstekingsremmers
Wijzig het materiaal ( minder afzetting )
Verhoog de frequentie van lensvervanging
Verbeter de ooghygiëne

Prognose

Papillen kunnen weken, maanden of jaren blijven
Lenzen kunnen nog steeds worden gedragen
Behandel volgens symptomen

Afwijkende bevindingen

Follikel
-vaten aan buitenkant
Papillae
-centraal vasculair plukje
This content is based on the book: CONTACT LENS COMPLICATIONS, Author NATHAN EFRON Ed: Butterworth-Heinemann, 1999.

De Efron-schaal* biedt een handige klinische leidraad voor oogzorgspecialisten.

Op een schaal van 0 tot 4 wordt de ernst van de volgende complicaties in de voorste oogkamer beschreven, die kunnen optreden als gevolg van het dragen van lenzen.

 • Blepharitis
 • MGD (Meibomian gland dysfunction)
 • SLK (Superior limbic keratoconjunctivitis)
 • Hoornvliesinfiltraties
 • Hoornvlieszweer
 • Endotheliale polymegatisme
 • Endotheliale blaasjes
 • Vervorming van het hoornvlies
 • Rood oog
 • Rode limbus
 • Neovascularisatie in het hoornvlies
 • Epitheliale microcysten
 • Hoornvliesoedeem
 • Hoornvliestroebelingen
 • Bindvliestroebelingen
 • Papillaire conjunctivitis

Bij elke aandoening staan vijf afbeeldingen. Selecteer een getal op de schaal dat staat voor de bijbehorende afbeelding en visuele tekenen van ernst. Selecteer de knop Info voor symptomen, pathologie, behandelopties en meer.

*De Efron-schaal is ontworpen voor optometristen. Het is geen vervanging van een professioneel consult met een gekwalificeerde optometrist.