De myopie epidemie

De myopie epidemie

In 2050 is de verwachte prevalentie van myopie wereldwijd 50% van de wereldbevolking.1

In de laatste decennia heeft zich wereldwijd een stabiele stijging voorgedaan in de prevalentie van myopie.1 Een groeiende hoeveelheid bewijslast suggereert dat gedrags- en levensstijlinvloeden  (educatie en omgevingsfactoren) samen met genetica bijdragen aan de myopie-'epidemie'.

Genetica

Myopie bij kinderen neemt toe wanneer ouders myoop zijn. 2
Het risico is bijna:

 • Als beide ouders myoop zijn.

 • Als één ouder myoop is..

 • Als geen van beide ouders myoop is.

 
 

Levensstijl

Moderne levensstijlen kunnen de ontwikkeling van myopie beïnvloeden.1

 • Weinig buitenactiviteiten.3 4

 • Langdurig dichtbij kijken, zoals lezen en gamen op mobiele apparaten.3 5

 • Slechte verlichting.3 5

Wereldwijde prevalentie van myopie

Naar schatting zal meer dan 50% van de wereldbevolking in 2050 myoop zijn.1

Kinderen worden op jongere leeftijd myoop.6

Dit resulteert in snellere progressie en uiteindelijk een hoger niveau van myopie en een toenemende afhankelijkheid van een bril en/of contactlenzen, met de bijbehorende problemen voor de levensstijl die dit onvermijdelijk met zich meebrengt.

Wereldwijde prevalentie van myopie

Waarom doet myopie ertoe?

Het verband tussen myopie en netvliesloslating en myope maculadegeneratie is duidelijk vastgesteld.

Met het toenemen van de axiale verlenging rekt het netvlies uit en wordt daardoor steeds dunner, waardoor het kwetsbaar wordt voor toekomstige gezondheidsrisico's voor de ogen. Bijvoorbeeld, een S-3.00D myoop zal een gezondheidsmanagement voor de langere termijn nodig hebben, waarbij onder meer wordt gelet op een drievoudig risico op de ontwikkeling van posterieure subcapsulaire cataract en een tienvoudig risicotoename van het risico op netvliesloslating en myope maculadegeneratie in vergelijking met een emmetroop.7

  Posterieure subcapsulaire cataract Glaucoom Netvliesloslating Myopische maculadegeneratie
-1.00 to -3.00 2.1 2.3 3.1 2.2
-3.00 to -6.00 3.1 3.3 9.0 9.7
Over -6.00 5.5 3.3 21.5 40.6
  Posterieure subcapsulaire cataract
-1.00 to -3.00 2.1
-3.00 to -6.00 3.1
Over -6.00 5.5
  Glaucoom
-1.00 to -3.00 2.3
-3.00 to -6.00 3.3
Over -6.00 3.3
  Netvliesloslating
-1.00 to -3.00 3.1
-3.00 to -6.00 9.0
Over -6.00 21.5
  Myopische maculadegeneratie
-1.00 to -3.00 2.2
-3.00 to -6.00 9.7
Over -6.00 40.6

Hoe hoger het myopieniveau, hoe hoger het risico

Kansratio's zijn een standaard epidemiologische benadering om de verhoging van het risico op een ziekte te beschrijven in vergelijking met een vergelijkingsgroep. In de tabel  is de vergelijking tussen mensen met verschillende graden van myopie t.o.v. mensen die emmetroop zijn.

ic1

Mensen met hoge myopie hebben duidelijk een groter risico op myopie-gerelateerde pathologie, maar het is belangrijk om te beseffen dat zelfs lage niveaus van myopie levenslange risico’s met zich meebrengen.

ic2

Vroeg beginnen met myopie management is belangrijk om het myopieniveau (en belangrijker, de axiale lengte) te handhaven op een niveau dat de risico’s vermindert.

 1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123:1036-42

 2. Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? OPTICIAN 2016

 3. Gifford P, Gifford KL. The Future of Myopia Control Contact Lenses. Optom Vis Sci.; 93:336-43.

 4. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. Ophthalmology 2008; 115:1279-1285.

 5. Wolffsohn JS, Calossi A, Cho P, et al. Global Trends in Myopia Management Attitudes and Strategies in ClinicalPractice. Cont Lens Anterior Eye. 2016; 39:106-16.

 6. McCullough SJ, O’Donoghue L, Saunders KJ (2016) Six Year Refractive Change among White Children and Young Adults: Evidence for Significant Increase in Myopia among White UK Children. PLoS ONE 11(1): e0146332. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146332

 7. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660