Myopie management vs. myopie correctie

Myopie management vs. myopie correctie

Myopie wordt traditioneel gecorrigeerd met een standaard bril of contactlenzen door de lichtstralen op de macula te richten voor een duidelijk zicht op afstand. Licht kan ook worden gebroken door middel van standaard bril of contactlenzen wat een scenario kan creëren dat kan leiden dat perifere lichtstralen zich concentreren achter het netvlies - dit verschijnsel wordt soms ook relatieve perifere hyperope defocus genoemd.

Emmetroop oog

Licht valt op het netvlies voor een scherp beeld.

Myoop oog

Naarmate het oog groeit, neemt de myopie toe en wordt het zicht op afstand waziger.

Door sommige wordt gedacht dat een relatieve perifere hyperopische defocus de groei van het oog stimuleert; een gevolg daarvan is dat de aslengte en de refractie fout toeneemt. Ondercorrectie van myopie (waardoor de hoeveelheid perifere hyperopische defocus vermindert) wordt beschouwd als een behandeling om de myopie progressie te reduceren, maar studies hebben aangetoond dat het niet succesvol is geweest in het vertragen van de snelheid van de myopie.1 2 Klik hier voor meer informatie over ondercorrectie en geen correctie

Traditionele myopie correctie:

Relatieve perifere hyperope defocus theorie

Optische behandeling van myopie

Relatieve perifere myope defocus theorie

Optisch managment van myopie:

Optisch managment van myopie kan vertrouwen op het corrigeren van de bestaande myopie en het opzettelijk creëren van
relatieve myopische defocus met behulp van de volgende methoden:

Dualfocus contactlenzen

Misight® 1 day met ActivControl™-technologie is een zachte, daglens die speciaal is ontworpen voor de controle van myopie bij kinderen. Dit was de eerste zachte contactlens die goedkeuring verkreeg met een CE-markering voor de specifieke controle van myopie bij jonge myopische kinderen en waarvan is aangetoond dat de progressie gemiddeld met ongeveer 60% vermindert gedurende 3 jaar.

Orthokeratologie

Orthokeratologie-(Ortho-K) lenzen zijn vormvaste lenzen die ontworpen zijn om 's nachts gedragen te worden. Een Ortho-K-lens is gevormd om de cornea voorzichtig af te vlakken ter neutralisering van het voorschrift van de myopie correctie, zodat bij het wakker worden de lenzen worden uitgehaald en het kind de hele dag door kan zien zonder contactlenzen of bril. Door het afvlakken van de cornea wordt momenteel verondersteld een profiel te kunnen creëren dat myope defocus kan produceren, waarvan wordt gedacht dat het de axiale lengte onder controle houdt en daardoor de myopie progressie vertraagt.

Multifocale contactlenzen

Er is door sommige onderzoekers in klinische studies aangetoond dat sommige zachte multifocale contactlenzen een efficiëntie bereiken tussen 25% en 72% voor het managen van de snelheid van de progressie van de myopie.3 De additie (ADD) van deze multifocale contactlenzen wordt verondersteld myopische defocus te bieden, wat kan helpen de snelheid van de myopie progressie te verminderen. Multifocale contactlenzen voor verafzien of nabijzien zijn algemeen beschikbaar als maandelijkse vervangingsmodaliteit en zijn momenteel niet goedgekeurd voor de controle van myopie.

Brillen

Progressieve glazen, bifocale glazen en speciaal ontworpen brillenglazen voor myopie management kunnen een efficiëntiemarge opleveren van ongeveer 30%. Nieuwe technologie op dit gebied ontwikkelt zich voortdurend.

Hoe ze te vergelijken: voor- en nadelen

 • Dual focus (Misight® 1 day)

  Voordelen

  • CE-goedgekeurd voor de reductie van myopie progressie in de BeNeLux en dus een on-label product
  • Kinderen passen zich goed aan contactlenzen aan
  • U hoeft niet te investeren in extra apparatuur

  Nadelen

  • Ghosting kan merkbaar zijn
  • Doorlopende kosten
  • Risico op infectie

  Effect op de controle van myopie progressie (sferische equivalent)3

  59%

 • Zachte multifocale contactlenzen

  Voordelen

  • Kinderen passen zich goed aan contactlenzen aan
  • U hoeft niet te investeren in extra apparatuur
  • Breed scala aan voorschriften kan
   worden behandeld
  • Gevarieerde addities zijn beschikbaar

  Nadelen

  • Ghosting kan merkbaar zijn
  • Doorlopende kosten
  • Risico op infectie
  • Multifocale lenzen met Centre Distance design zijn momenteel off-label

  Effect op de controle van myopieprogressie (sferische equivalent)3

  25%-72%

 • Orthokeratologie

  Voordelen

  • Overdag geen correctie nodig
  • Ouders behouden controle

  Nadelen

  • Enig schimmig zicht kan merkbaar zijn
  • Doorlopende kosten
  • Risico op infectie
  • Aanvullende apparatuur en training vereist
  • Effectief bij een beperkt voorschrijfbereik
  • Momenteel off-label voor myopie controle

  Effect op de controle van myopieprogressie (sferische equivalent)3

  30%-56%

 • Bifocale/progressieve brillenglazen

  Voordelen

  • Gemakkelijk en vertrouwd
  • Breedscala aan voorschriften kan
   worden behandeld

  Nadelen

  • Kan cosmetisch onaantrekkelijk zijn en mogelijk profiteert het kind daarom niet van een optimale behandeling omdat het de bril niet draagt

  Effect op de controle van myopieprogressie (sferische equivalent)3

  11%-51%

 1. Chung, K. & Mohidin, N. Undercorrection of myopia enhances rather than inhibit myopia progression. Vision Res. 42, 2555–2559 (2002)

 2. Adler, D. & Millodot, M. The possible effect of undercorrection on myopic progression in children. Clin. Exp. Optom. 89, 315–321 (2006)

 3. Sankaridurg P. Contact lenses to slow progression of myopia. Clinical and Experimental Optometry 2017 100(5) 432-437