Een inleiding tot myopie management

Een inleiding tot myopie management

Met de steeds toenemende incidentie van myopie is het belangrijker dan ooit om er zeker van te zijn dat uw praktijk uitnodigend is voor kinderen, om ervoor te zorgen dat ze zich comfortabel voelen bij de relevante benodigde oogonderzoeken.

Er kunnen eenvoudige wijzigingen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat de benodigde apparatuur de juiste hoogte heeft voor een kind en de afbeeldingen in de praktijk en de behandelkamer geschikt zijn voor een kind.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de extra informatie die nodig is om een kind met myopie gerust te stellen tijdens het hele proces en hoe het behandelplan in de toekomst te managen.

Management van kinderen in de praktijk*

 • Kind met laag risico

  Kind met laag risico

  >+0.75DS op een leeftijd van 6 jaar of jonger1


  • Monitor naar behoefte
  • Adviseer ouders om dichtbij kijken-activiteiten buiten de schooluren te beperken
  • Stimuleer twee uur buitentijd per dag2
 • Risicokind

  Risicokind

  ≤+0.75DS op een leeftijd van 6 jaar of jonger1


  • Controleer regelmatig
  • Wees alert op grote refractiewijzigingen gedurende een korte tijdsperiode, bijv. +1.25 tot +0.50 in 6 maanden
  • Adviseer ouders om dichtbij kijken-activiteiten buiten de schooluren te beperken
  • Stimuleer twee uur buitentijd per dag2
 • Myopie bevestigd

  Myopie bevestigd


  • Verstrek ondersteunende informatie
  • Schrijf bril voor met volledige correctie
  • Bespreek alle opties voor myopie management
  • Adviseer ouders om dichtbij kijken-activiteiten buiten de schooluren te beperken
  • Stimuleer twee uur buitentijd per dag2

*Op bewijs gebaseerde aanbevolen aanpak voor management van kinderen in de praktijk

 1. CLEERE Study Group Early Childhood Refractive Error and Parental History of Myopia as Predictors of Myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Jan; 51(1): 115–121.

 2. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. Ophthalmology 2008; 115:1279-1285.