Vision Simulator

Vision Simulator

Wereldwijd hebben steeds meer kinderen last van bijziendheid en neemt de ernst van de bijziendheid toe.1

 
 

Het is makkelijker om uit te leggen wat bijziendheid is en welk effect het heeft op het ongecorrigeerde zicht van een kind met de drie scenario's van de bijziendheidssimulator. De beelden helpen te laten zien welke mogelijke impact het beheer van bijziendheid op het uiteindelijke recept van het kind kan hebben.

Klaslokaal op school
Scheikundelab op school
Sportzaal op school

 

Dit communicatiehulpmiddel kan gebruikt worden om ouders te laten zien hoe het niet-gecorrigeerde zicht van hun kind kan veranderen naarmate de bijziendheid geleidelijk verergert.

  1. Holden BA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology, May 2016 Volume 123, Issue 5, Pages 1036–1042