We prijzen ons gelukkig met de geweldige mensen in onze organisatie die echt betrokken zijn bij wat ze doen en die een blijvend verschil willen maken. Daarom stimuleren en ondersteunen we onze werknemers om milieubewuste keuzes te maken.

Hoogtepunten

Rijden om emissies te verminderen

70% van de werknemers in onze centra in Costa Rica en Hongarije reist met het openbaar vervoer, waardoor emissies worden verminderd die anders in de atmosfeer terecht zouden komen door voertuigen*.

Behoud van het schiereiland

Als onderdeel van haar inzet om lokale milieu-initiatieven te ondersteunen, heeft CooperVision de zorg op zich genomen van 2 hectare land op het schiereiland Osa van Costa Rica, waar 2,5% van ’s werelds biodiversiteit te vinden is.

Vrijwilligerswerk

In onze faciliteiten dragen werknemers hun tijd bij aan inspanningen op het gebied van maatschappelijke verbetering, zoals internationale programma's voor het schoonmaken van stranden en samenwerkingsverbanden met scholen waarbij meer wordt verteld over het belang van recycling en behoud.

 

*Vanaf het 1e kwartaal van boekjaar 2018. Gegevens onderhevig aan verandering