1   Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?

U kunt contact met ons opnemen, Coopervision Nederland B.V., met hoofdkantoor te Avelingen-West 5, 4202 MS Gorinchem, Nederland, via e-mail: dpo@coopervision.com of per post op het bovenstaande adres.

Deze Cookieverklaring is van toepassing op onze website die toegankelijk is via https://coopervision.nl/ en de bijbehorende subpagina's. In deze Cookieverklaring leggen we uit welke cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt om informatie op uw terminal op te slaan of te openen. Ook de loutere opslag en toegang tot informatie is gekoppeld aan verwerkingsactiviteiten, die betrekking kunnen hebben op uw persoonsgegevens. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring, die gedetailleerde informatie bevat over de verwerkingsactiviteiten en in het bijzonder over uw rechten als betrokkene.

Aarzel niet om de bovenstaande contactgegevens te gebruiken om ons rechtstreeks te benaderen als u vragen hebt.

2   Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver naar de browser van uw terminal stuurt wanneer u een website bezoekt. Afhankelijk van de instellingen worden, naast deze cookies, ook soortgelijke technologieën geïntegreerd op onze websites (hierna gezamenlijk aangeduid als “Cookies”). Cookies bevatten meestal een unieke identificator en worden in eerste instantie gebruikt om de werking van de website te garanderen (“Strikt noodzakelijke cookies”). Deze Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd geactiveerd en kunnen zonder uw toestemming worden gebruikt.

Daarnaast gebruiken we alleen met uw toestemming cookies die voor andere doeleinden bestemd zijn. Dergelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw interesses te analyseren en ons in staat te stellen u een gepersonaliseerde online ervaring te bieden door u passende inhoud te tonen op basis van uw veronderstelde interesses.

Met betrekking tot de opslagperiode is het volgende onderscheid van toepassing: Zogenaamde Sessiecookies worden alleen opgeslagen voor de duur van één enkele browsersessie en worden verwijderd zodra u uw browser sluit. De zogenaamde Permanente cookies blijven daarentegen op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd na een bepaalde periode. U kunt cookies op elk gewenst moment van uw terminal verwijderen, bijvoorbeeld via uw browserinstellingen.

3   Welke soorten cookies gebruiken we?

Hieronder geven we u een overzicht van de verschillende categorieën cookies. U kunt vervolgens aanvullende informatie over de individuele cookies ontvangen via de links in de rechterkolom, of door deze Cookieverklaring verder te lezen.

Cookie-categorie

Doeleinde

Links naar gedetailleerde informatie

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn vereist voor de werking en functionaliteit van de website. Ze maken de website technisch toegankelijk, veilig en bruikbaar, met essentiële en basisfunctionaliteiten, zoals navigatie op de website, authenticatie voor het inloggebied, correcte weergave van de website in uw browser en toestemmingsbeheer. Zonder deze cookies kunt u onze websitediensten niet zonder onderbreking gebruiken.

De volgende Strikt noodzakelijke cookies worden door de door ons gemachtigde dienstverleners op onze website geïntegreerd:

Drupal

OneTrust

Prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt voor het controleren van de prestaties van de website en het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tellen van bezoeken en verkeersbronnen. Dit stelt ons in staat om onze websiteprestaties te meten en te verbeteren door te begrijpen hoe de meeste gebruikers zich door de website bewegen, welke webpagina's het populairst zijn of welke het minst worden gebruikt. Voor dit doel maken we gebruik van gemachtigde dienstverleners, waarvan sommige zich buiten de EU/EER bevinden.

De volgende prestatiecookies worden door de door ons gemachtigde dienstverlener op onze website geïntegreerd:

Google Analytics

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden, zodat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren door bepaalde diensten en instellingen op onze website te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld uw locatie bij benadering op postcodeniveau vastleggen en u opticiens in uw regio laten zien. Voor dit doel maken we gebruik van gemachtigde dienstverleners, waarvan sommige zich buiten de EU/EER bevinden.

De volgende functionele cookies zijn door de door ons gemachtigde dienstverleners op onze website geïntegreerd:

Where2GetIt

Emplify

CloudFoundry

Doelgerichte cookies

Deze cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe u onze website gebruikt en hierop actief bent en stellen ons in staat om een profiel van uw interesses op te bouwen. Deze informatie stelt ons vervolgens in staat om advertenties en website-inhoud te sturen en aan te passen aan uw voorkeuren, bijvoorbeeld door advertenties weer te geven die relevant zijn voor u en irrelevante of overbodige advertenties te blokkeren. Voor dit doel maken we gebruik van gemachtigde dienstverleners, waarvan sommige zich buiten de EU/EER bevinden.

De volgende doelgerichte cookies worden door de door ons gemachtigde dienstverleners op onze website geïntegreerd:

Google Analytics

4   Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren of de cookies verwijderen?

Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd actief en het opslaan en openen van dergelijke cookie-informatie is niet afhankelijk van uw toestemming. Prestatie-, functionele en doelgerichte cookies worden alleen geplaatst en geopend na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt uw cookie- en privacyvoorkeuren voor onze website wijzigen of uw toestemming intrekken voor de toekomst op ongeacht welk moment door op de volgende link te klikken:

Instellingen beheren of toestemming intrekken

Daarnaast kunt u cookies ook op elk moment zelf verwijderen via uw browserinstellingen.

5   Lijst met cookies

Om de volgende informatie gemakkelijk toegankelijk te maken, hebben we de ingezette cookies samengevat onder een begrijpelijke naam (meestal de naam van de gemachtigde dienstverlener en een voorbeeld voor een bestandsnaam) in plaats van alle individuele bestandsnamen te vermelden.

5.1   Strikt noodzakelijke cookies

OneTrust

We gebruiken OneTrust-cookies voor het beheer van uw toestemming en voor cookiebeheer. Deze cookies zijn vereist om u in staat te stellen verschillende cookiecategorieën te selecteren en uw cookievoorkeuren op te slaan.

Drupal

Drupal-cookies zijn er ten behoeve van ons back-end contentbeheersysteem. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de informatie die u invoert correct wordt bewaard en dat de opgenomen formulieren op de website correct worden weergegeven. Dit is met name van toepassing op opslag in de inlogomgeving van de website (van de arts) om een soepele toegang tot geïndividualiseerde gebieden mogelijk te maken.

Volgens de wetgeving van EU-lidstaten die Richtlijn 2002/58/EG toepassen betreffende privacy en elektronische communicatie, zoals gewijzigd in EU-richtlijn 2009/136/EG, is toestemming niet vereist voor het plaatsen en openen van deze Strikt noodzakelijke cookies. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die hier ook is opgenomen, is ons legitieme belang (artikel 6, lid 1, sub f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (“AVG”). Het is ons belang om onze website technisch toegankelijk, veilig en bruikbaar te houden. U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

5.2   Prestatiecookies

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics-cookies (bijv. “_gid”, “_ga”) ten behoeve van het meten van prestaties. Deze dienst wordt uitgevoerd in opdracht van Google Ireland Ltd, gevestigd in Ierland. Uw gegevens kunnen echter ook worden verwerkt door Google LLC in de Verenigde Staten.

Via de informatie die wordt gegenereerd op basis van de prestatiecookies, kan Google Ireland Ltd uw gebruik van onze website voor ons evalueren en kunnen zij activiteitenrapporten en verdere analyse en evaluatie in combinatie met het gebruik van onze website aan ons verstrekken.

Deze cookies hebben een opslagperiode van tussen de één minuut en twee jaar.

De rechtsgrond voor het plaatsen en openen van deze cookies is uw uitdrukkelijke toestemming. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens omvat uw toestemming ook de verwerking van persoonsgegevens om uw interactie met de website te analyseren en prestatierapporten te genereren (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

5.3   Functionele cookies

Where2GetIt

We gebruiken Where2GetIt-cookies (bijv. "Authsite", "W2GISM", "Appkey") om de zoekopdracht Zoek een opticien te optimaliseren. Inzet van deze cookies gebeurt in opdracht van de dienstverlener SOCi Inc. in de Verenigde Staten.

Met deze cookies kan uw exacte locatie niet worden bepaald. De verwerking van uw locatiegegevens voor de zoekopdracht Zoek een opticien is beperkt tot uw postcodegebied en is bedoeld om te vermijden dat u uw locatie, bijvoorbeeld een stad of postcode, zelf invoert.

Deze cookies zijn Sessiecookies of hebben een opslagperiode van minder dan één minuut.

Emplify

We gebruiken Emplify-cookies (bijv. “IPE_S_[SURVEYID]”, “IPE[SURVEYID]”, “IPE_M_[SURVEYID]”) in opdracht van de dienstverlener Emplify Inc, gevestigd in de Verenigde Staten.

Met deze cookies kunnen we de gebruikerservaring dynamisch verbeteren door de observatie van de interesses van de gebruiker.

Deze cookies hebben meestal een opslagperiode van 90 dagen.

CloudFoundry

We gebruiken CloudFoundry (myfonts.com) -cookies (bijv. “__cf_bm”) in opdracht van de dienstverlener Monotype Imaging Holdings Inc, gevestigd in de Verenigde Staten.

Met deze cookies kunnen we het gebruik van verschillende lettertypes op onze website inschakelen en de interactie van gebruikers met de website volgen.

Deze cookies hebben een opslagperiode van 30 minuten.

De rechtsgrond voor het plaatsen en openen van deze cookies is uw uitdrukkelijke toestemming. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens omvat uw toestemming ook de verwerking van persoonsgegevens om uw interactie met de website te analyseren en bepaalde websitefuncties mogelijk te maken (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

5.4   Doelgerichte cookies

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics-cookies (bijv. “_gat”) voor doelgerichte benaderingen. Deze dienst wordt uitgevoerd in opdracht van Google Ireland Ltd, gevestigd in Ierland. Uw gegevens kunnen echter ook worden verwerkt door Google LLC in de Verenigde Staten.

Met deze cookies kunnen we meten hoe gebruikers omgaan met inhoud op de website. Met behulp van deze informatie over gebruikersgedrag kunnen we conclusies trekken over de interesses van gebruikers. Deze conclusies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Deze cookies hebben een opslagperiode van tussen de één minuut en twee jaar.

De rechtsgrond voor het plaatsen en openen van deze cookies is uw uitdrukkelijke toestemming. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens omvat uw toestemming ook de verwerking van persoonsgegevens om uw interesses te analyseren en een marketingprofiel aan te maken (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

6   Contactpunt voor informatie over gegevensoverdracht naar derde landen buiten de EU/EER

Wanneer de bovenstaande lijst aangeeft dat we gebruik maken van gemachtigde dienstverleners buiten de EU/EER, wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming voor de buitenlandse overdracht gewaarborgd door middel van passende veiligheidsmaatregelen. Als voorzorgsmaatregel hebben we onder andere de risico's van een overdracht beoordeeld en de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie in de zin van artikel 46 lid 2, sub c van de AVG voor de overdracht van persoonsgegevens van EU/EER-landen naar dienstverleners buiten de EU/EER afgesloten.

Als u vragen hebt over deze EU-modelcontractbepalingen of als u meer informatie wilt over verdere beveiligingsmaatregelen voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU/EER, neem dan gerust contact met ons op via dpo@coopervision.com.

***