juli 19, 2022

Daglenzen hebben de toekomst. wereldwijd zijn ze nu goed voor 50 procent van alle verkochte contactlenzen. De benelux blijft echter steken op 25 procent. volgens Lyndon Jones, professor aan de School Of Optometry And Vision Science en directeur van het Centre For Ocular Research & Education (core) aan de universiteit van Waterloo, laten oogzorgprofessionals hier kansen liggen en kan het aandeel van daglenzen nog veel verder groeien. Team Eyeline sprak hierover met hem op het NCC. 

"Er zitten zoveel voordelen aan daglenzen dat ze een van de snelst groeiende segmenten van de contactlenzenmarkt zijn. Dit komt deels door het toegenomen aantal opties dat nu beschikbaar is, maar ook door hun gemak. Bedenk alleen maar eens hoeveel stappen er nodig zijn in om zachte maandlenzen op de juiste manier te gebruiken: bij correct gebruik zijn dat zo'n 55 verschillende stappen. Bij daglenzen is dat de helft! Dragers van daglenzen hoeven geen lenshouder schoon te maken en geen reinigingsvloeistof mee te nemen, dus dat is veel gemakkelijker als je een weekendje weggaat of op reis bent. Ook zijn er klinische voordelen: bij dragers van daglenzen komen veel minder complicaties voor en als ze al optreden, zijn ze minder ernstig. Een ander groot voordeel zijn de opties die nu beschikbaar zijn. Nog maar een paar jaar geleden waren er veel minder silicone hydrogel daglenzen beschikbaar. Het kost veel moeite om deze nieuwe materialen te ontwikkelen, vooral voor een daglensmodaliteit, dus dit is een grote investering voor bedrijven. Anno 2022 hebben oogzorgspecialisten veel opties om hun patiënten daglenzen aan te passen, zelfs in silicone hydrogel materialen, waarvan is aangetoond dat ze helpen om gezonde, witte ogen te krijgen. Dit is een belangrijk voordeel voor patiënten die hun lenzen gedurende lange perioden dragen, of het nu af en toe een dag is of vele dagen achter elkaar. Het kan ook een voordeel zijn voor mensen met dikkere lenzen, hoge sterkte, multifocale en torische lenzen". U noemde in het 2021 International Contact Lens Prescribing Report dat wereldwijd daglenzen goed zijn voor 50 procent van de contactlensaanpassingen, terwijl dit in de Benelux beduidend minder is: 25 procent. Hoe komt dit? "Oogzorgspecialisten in de Benelux passen veel harde lenzen aan, waaronder Ortho-K lenzen, en veel meer maandlenzen dan daglenzen, en de redenen daarvoor blijven grotendeels onbekend. Misschien heeft het iets te maken met het gevoel dat daglenzen te duur zijn voor patiënten. Ik denk dat oogzorgspecialisten zich vaak zorgen maken dat daglenzen duurder zijn voor hun patiënten dan herbruikbare lenzen en dan zelf beslissen of de patiënt zich die lenzen kan veroorloven of niet. Oogzorgspecialisten moeten beseffen dat veel dragers van daglenzen hun lenzen niet zeven dagen per week dragen, maar slechts parttime. En als je je lenzen vier of vijf keer per week draagt, is het verschil in kosten helemaal niet zo groot. En dan zijn er nog alle voordelen van daglenzen die we al besproken hebben. En zelfs voor degenen die hun lenzen zeven dagen per week dragen, zijn de extra kosten per dag niet zo veel, gezien de voordelen die ze ervoor krijgen. Je moet de kosten van de lenzen en de verzorgingsvloeistoffen meerekenen, plus de extra tijd die je kwijt bent aan de verzorging van je maandlenzen".

En als we meer specifiek kijken naar de kosten en het aandeel van silicone hydrogel daglenzen?
"De kosten van sommige silicone hydrogel daglenzen zijn in de loop der tijd ook gedaald. Oogzorgprofessionals willen hun patiënten vaak wel een silicone hydrogel materiaal aanbieden, maar denken soms dat ze te duur zijn. Dit is de verkeerde denkrichting. Wij moeten ervoor zorgen dat wij bieden wat de patiënt nodig heeft. Wij beschikken over gegevens waaruit blijkt dat 75% van de patiënten het advies van hun oogzorgspecialist opvolgt als het gaat over lenzen die de zuurstof leveren die hun oog nodig heeft, ongeacht de kosten. De patiënten zijn niet zo bezorgd over de kosten, en als de patiënt niet over de kosten begint, waarom zouden wij ons er dan druk over maken? Toen silicone hydrogels voor het eerst verschenen, eind jaren negentig, waren er maar een paar opties beschikbaar. Veel van de eerste materialen hadden een zeer laag watergehalte, omdat dit de hogere zuurstofdoorlaatbaarheid mogelijk maakte. Sommige van deze eerste lenzen waren ontworpen volgens dezelfde principes als hydrogel lenzen, en hun hoge modulus leidde ertoe dat sommige patiënten meldden dat hun silicone hydrogel lens minder comfortabel was dan hun eerdere hydrogel lenzen. Nu hebben we veel meer materiaalopties, fabrikanten hebben hun productieprocessen en lensontwerpen verbeterd, en we zien meer opties met een hoger watergehalte voor silicone hydrogels, wat resulteert in verbeterde ontwerpen en materialen met een lagere modulus. Moderne silicone hydrogel lenzen zijn net zo comfortabel als hydrogels".

75% VAN DE PATIËNTEN VOLGT HET ADVIES VAN HUN OPTICIEN 

Hoe ziet u de toekomst van daglenzen? Zullen meer oogartsen hun patiënten overtuigen om daglenzen te dragen?
"Ik denk dat er twee dingen zullen gebeuren. Fabrikanten investeren momenteel veel R&D in nieuwe silicone hydrogel materialen, waarvan vele specifiek voor de daglenzenmarkt. We zien ook een uitbreiding van de opties: we hebben nu families van hetzelfde materiaal in daglenzen beschikbaar in sferische, torische en multifocale ontwerpen. En de verwachting is dat er ook torische multifocale daglenzen komen. Met een toenemende uitbreiding van het sterktebereik en voortdurende vooruitgang in materiaal en lensdesign zullen er onvermijdelijk meer patiënten zijn voor wie daglenzen geschikt zullen zijn. Een ander aspect is dat oogzorgspecialisten de vele voordelen van daglenzen beginnen te accepteren en dus wel het gesprek aangaan over daglenzen als de beste optie. Stop mensen niet in hokjes, denk niet over patiënten als 'jij bent een brildrager en jij bent een lenzendrager'. We zijn gewend aan het idee dat iedere contactlensdrager een reservebril nodig heeft, maar we zijn er betrekkelijk slecht in om te bedenken dat iedere brildrager een kans verdient om contactlenzen uit te proberen. En de beste optie om uit te proberen, vooral als ze de lenzen maar af en toe zullen dragen, is een daglens. Waarom zou je de tijd en de mogelijkheden die je bij die patiënt hebt niet optimaal benutten en gebruiken om je praktijk te laten groeien? Ik denk dat dit concept van een duo-drager, in dit geval een brildrager die af en toe lenzen draagt, een echte zakelijke kans is. Bovendien weten we dat de belangrijkste reden voor drop-out droogheid en ongemak zijn, vooral aan het eind van de dag, en we hebben aangetoond dat patiënten baat kunnen hebben bij een daglens om hun ervaring te verbeteren en mogelijk hun comfort aan het eind van de dag te verhogen. Dus als een patiënt last heeft van droogheid en ongemak, kan dat ook een kans zijn om daglenzen te proberen". Het gesprek met Lyndon Jones werd mogelijk gemaakt door CooperVision.

STOP MENSEN NIET IN HOKJES 

OVER LYNDON JONES
Lyndon Jones is professor aan de School of Optometry and Vision Science, University Professor en directeur van het Centre for Ocular Research & Education (CORE) aan de Universiteit van Waterloo. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de interactie van nieuwe en bestaande contactlensmaterialen met de oculaire omgeving, droge ogen en de ontwikkeling van nieuwe materialen voor medicijnafgifte aan de ogen. Lyndon heeft meer dan 450 papers geschreven en meer dan 1000 lezingen gegeven op conferenties wereldwijd.