november 13, 2023


DOOR EYELINE- Eyeline is wederom te gast bij Coopervision Benelux in Gorinchem, waar we ons jaarlijkse gesprek hebben over de belangrijkste ontwikkelingen bij CooperVision. We praten met een deel van het managementteam: met General Manager Christine Chantrain, Head Of Sales Liesbeth Brandwijk en Head Of Marketing & Professional Affairs Pieter Bas Kampmeinert. De meest recente ontwikkeling is natuurlijk de integratie van Coopervision en Coopervision Specialty Eyecare.

De merkwaarden blijven onveranderd. 
“Toegewijd, inventief, partners en vriendelijk. Deze kernwaarden zijn gelijk ons kompas voor alles wat we doen”, opent Pieter Bas. In dat kader past ook de strategische beslissing in juni dit jaar voor verdere samenwerking van CooperVision en CooperVision Specialty Eyecare. Het gaat eigenlijk verder dan samenwerking, het is de bundeling van krachten en vermeerdering van expertise. Vanuit de markt ontvangen we positieve signalen, opticiens vinden het fijn om nu met één bedrijf zaken te doen. Dat zorgt voor duidelijkheid. We zijn met z’n allen enorm dedicated als het gaat om oorgzorg van 6 tot 86 jaar en bieden daarbij een volledig portfolio aan om een leven lang lenzen te dragen. Daarbij blijven we natuurlijk vriendelijk en inventief, want we doen het graag ook net even anders”.

 We zijn nu één team met een vermenigvuldiging van ervaring en kennis. 
Liesbeth: “Het is fijn samenwerken en om te merken dat we qua cultuur wederzijds goed matchen. We opereren natuurlijk in dezelfde branche en daardoor is er sprake van een grote overloop aan klanten, en dat werkt meteen goed. Zowel intern als extern merk je dat iedereen over dezelfde materie praat. Zo kunnen we nog sneller schakelen naar onze klanten. We kunnen nu in één bezoek aan onze partners vanuit categorieperspectief de hele levensloop van een consument om een leven lang lenzen te dragen bedienen. We bieden nu het beste van twee werelden en dekken het hele scala af". Christine vult aan: “De integratie voelt natuurlijk. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij de Kerstlunch waar iedereen zich voor inschrijft en zeker ook bij de Roadshows die we onlangs in Hasselt, Gent, Luxemburg, Nijvel, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Almere, Arnhem en Eindhoven georganiseerd hebben. Daar stond echt één team. Ook tijdens de interne meeting op het hoofdkantoor leek het alsof we al jaren samenwerkten. Er heerst echt een wij-gevoel. Over en weer is er zelfs personeel uitgewisseld en er zijn ook interne promoties geweest. Al met al is het als een puzzel die precies in elkaar is gevallen. Al was dat misschien ook wel logisch, gezien het gezamenlijke productportfolio. In alle behoeften van de opticien, voor klanten van jong tot oud, hebben wij de juiste contactlenzen. Van myopie tot presbyopie, van standaard lens tot de meest gecompliceerde contactlens; voor elk oog en elke consument”.

Het afgelopen jaar werd een extra stap gezet met het S1ngles® concept. 
Pieter Bas: “We hebben 15- tot 25-jarigen actief benaderd, onder andere via TikTok. Een belangrijke, nieuwe doelgroep voor ons. We faciliteren dit voor elke individuele opticien”. Liesbeth vervolgt: “Een mooi voorbeeld van partnerschap. Onze klanten krijgen meer tijd en aandacht en we werken nog intensiever samen. Het S1nglesconcept is beschikbaar voor de zelfstandige opticiens en regionale accounts. We communiceren ‘een leven lang lenzen dragen’ en met concrete tailormade groeiplannen per optiekonderneming. Zo kunnen we gezamenlijk de categorie contactlenzen laten groeien voor onze klanten. Niet alleen in omzet, maar zeker ook in winstgevendheid. Bij CooperVision zelf is er ook meer instroom van jongeren. Dat zien we bij Sales, Marketing en Customer Service. Dat brengt nieuwe kennis vanuit meerdere nieuwe generaties in ons bedrijf”. Pieter Bas vult aan: “We werven actief: studenten kunnen bijvoorbeeld bij ons hun scriptie verdedigen en we organiseren vanuit de HU trips naar Eerbeek en Boedapest om optometriestudenten warm te maken voor contactlenzen. Zo houden we het vak interessant”.

Mensen, milieu en partners. 
Christine: “Mensen zijn belangrijk. En betrokken mensen zijn nog belangrijker dan tevreden mensen. Die doen dat extra stapje dat we nodig hebben. Daar doen we ook alles aan; op landelijk en Europees niveau en dat meten we ook. Elk jaar worden we in het voorjaar als bedrijf beoordeeld op zaken als marktaandeel en NPS-score. Voor ons altijd een belangrijke graadmeter. Daarnaast blijft het thema duurzaamheid erg belangrijk”. Pieter Bas vervolgt: “Dan hebben we het over ESG, Environmental Social & Governance. Onze samenwerking met Plastic Bank is hier onderdeel van. Milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur staan hoog op de agenda. Bij milieu gaat het natuurlijk om duurzaamheid, hergebruik, windenergie, et cetera. Uiteraard hoort daar ook het gebruik van plastic bij. CooperVision heeft nu een equivalent van 240 miljoen flessen uit zee gehaald. Opticiens kunnen zelf ook berekenen hoeveel ze concreet, omgerekend in flessen, aan het milieu bijdragen. Je merkt dat recycling bij de opticiens steeds belangrijker wordt. We hebben hen ook nodig om het thema duurzaamheid steeds groter aan te pakken. Zo kunnen we meerdere goede projecten ondersteunen. Bijvoorbeeld door geld af te dragen voor oogscreening in derdewereldlanden of voor vruchtbaarheidsonderzoeken”.

MyDay® was booming dit jaar. 
Christine: “Het is echt boven verwachting. Met de uitbreiding van ons torische segment kunnen we nu op contactlensgebied écht alles aanbieden. Daarnaast heeft MyDay Multifocal, ook in het premium segment, een grote ontwikkeling doorgemaakt. Als je in de oogzorg zit, heb je als bedrijf een bepaalde verantwoordelijkheid, daarom ligt er veel focus op myopie management. Kinderen zijn tenslotte de generatie van de toekomst”. Liesbeth: “We willen innovatief zijn en blijven, maar ook het lef hebben om echt wat anders te doen. Dat doen we bij CooperVision. We hebben de ambitie en voelen de verantwoordelijkheid om samen met onze partners de focus te verhogen op myopie management om myopie af te remmen. Het is belangrijk dat we met elkaar zorg dragen dat ouders en hun kinderen de juiste informatie en oplossingen krijgen aangedragen en daardoor het gesprek aan kunnen gaan over myopie management. Dit is cruciaal, ook om nieuwe klanten aan te dragen voor onze partners en de loyaliteit van deze nieuwe klanten te waarborgen en te versterken. De categorie mogelijkheden zijn hiervoor voldoende; of het nu resulteert in een oplossing in glas, een nachtlens of een zachte daglens: feit is, er moet wat gebeuren”.
 

INTEGRATIE WERPT VRUCHTEN AF

CooperVision kijkt terug op een positief jaar. De integratie, die een paar jaar geleden werd ingezet, werpt duidelijk vruchten af.