juni 09, 2022

Wetenschappers delen nieuwe bevindingen over presbyopie, astigmatisme,
myopiemanagement en meer

 

SAN RAMON, CALIFORNIË, 21 juni 2022 — Meer dan 1.000 oogzorgprofessionals (ECP's) en onderzoekers uit Nederland en de rest van de wereld worden verwacht op het Nederlands Contactlens Congres (NCC) 2022 op 26 en 27 juni in Eindhoven. Onder hen zullen wetenschappers een aantal nieuwe bevindingen presenteren die ondersteund worden door CooperVision op het NCC en het gezamenlijke onderzoekssymposium van de British Contact Lens Association (BCLA), waardoor het begrip van hoogwaardige klinische en praktische succesonderwerpen verder zal toenemen.

"Door te investeren in onderzoek naar de meest actuele onderwerpen op het gebied van contactlenzen en oogzorg, breidt CooperVision haar toewijding uit om de klinische resultaten te helpen verbeteren, de tevredenheid van patiënten te verhogen en de categorie te laten groeien. De papers en posters die tijdens NCC 2022 worden gepresenteerd, bieden nieuwe, op bewijs gebaseerde inzichten die de oculaire wetenschap naar een hoger niveau tillen en praktische richtlijnen bieden voor ECP's," aldus Francis Erard, Vice President Research & Development van CooperVision.

HEDENDAAGS PRESBYOPIEMANAGEMENT
Ongeveer één op de drie contactlensdragers is tegenwoordig presbyoop, een stijging van ongeveer 75% ten opzichte van twee decennia geleden. En hoewel multifocale contactlensaanpassingen toenemen, vertegenwoordigen zij nog steeds slechts ongeveer de helft van de lenzen die door presbyopen worden gedragen, wat aanzienlijke groeimogelijkheden inhoudt.[1]  Om het dragen van multifocale contactlenzen te ondersteunen, nu de belangstelling voor presbyopiemanagement toeneemt, deelt CooperVision drie werken over dit onderwerp.

Onder leiding van een team van de Ocular Technology Group, richten twee artikels zich op het voorspellen van het succesvol dragen van multifocale contactlenzen om het vertrouwen van de aanpassers te verhogen. Prediction of Intention to Purchase of Multifocal Contact Lenses at Time of Dispensing (Guillon M, et al.) en Comparison of Overall Vision Satisfaction of a Multifocal Contact Lens on Dispensing and After 1-week Daily Wear to Predict Success (Guillon M, et al.) geven aan dat een goed zicht op het moment van afgifte een indicator is voor toekomstig succes.

Een afzonderlijke CooperVision-poster is bedoeld om een soortgelijk vertrouwen uit te dragen naar ECP's die de onlangs gelanceerde MyDay® multifocal contactlenzen voorschrijven. Wearer Experience and Eye Care Professional Acceptance with a New 1 Day Multifocal Contact Lens (McParland M, et al.) toont aan dat het succes in reële omstandigheden en de tevredenheid van de drager op het vlak van het zicht, het comfort en de algemene prestaties vergelijkbaar waren met eerder gerapporteerde klinische onderzoeken, en dat de aanpassing door ECP's snel en gemakkelijk is.

BETERE RESULTATEN VOOR ASTIGMATEN
Als wereldleider in torische contactlenzen draagt CooperVision voortdurend bij aan de kennis die ECP's helpt betere resultaten te behalen bij astigmatische patiënten. Dit houdt onder meer in dat astigmatisme zo nauwkeurig mogelijk moet worden aangepakt bij het maken van lenskeuzes.

Een paper onder leiding van CORE — Performance Evaluation of Two Toric Multifocal Contact Lenses Available in Different Parameter Increments (Luensmann D, et al) — suggereert dat het aanpassen van een torische lens die meer asstappen (stappen van 5 graden vs. 10 graden) en meer nabijaddities (6 opties vs. 2 opties) biedt, kan bijdragen aan betere door de patiënt gerapporteerde visusresultaten. In overeenstemming met dat thema toont een artikel van Eurolens — Clinical Performance of Spherical vs. Toric Soft Contact Lenses in Low and Moderate Astigmats (Mirza A, et al.) — een klinisch significante superioriteit in gezichtsscherpte met een torische lens en een zeer vergelijkbaar comfort, wanneer een torische lens wordt vergeleken met een sferische lens. Dit suggereert dat ECP's mensen met een laag astigmatisme torische lenzen zouden moeten voorschrijven voor een volledige visuele correctie, ervan uitgaande dat het comfort hetzelfde is.

MYOPIEMANAGEMENT, CATEGORIEGROEI & MEER
Het bedrijf zal een paper voorleggen over zijn baanbrekende zevenjarige klinische studie gewijd aan de MiSight® 1 day* contactlens. Twaalf maanden na het stopzetten van de behandeling vertoonden de gemiddelde axiale verlengingsgegevens geen bewijs van een rebound-effect, wat betekent dat de winst op het gebied van bijziendheidscontrole behouden bleef in de gehele cohort.[2]

Een poster over de perceptie van jongvolwassenen over het dragen van contactlenzen, afgeleid van nieuwe Europese gegevens, biedt inzichten in mechanismen die ECP's kunnen gebruiken om het aantal nieuwe contactlensaanpassingen te verhogen en het dubbel dragen van contactlenzen en een bril te stimuleren. Een artikel over het gebruik van de OptiExpert™ online aanpas-app ter ondersteuning van de contactlensselectie biedt impulsen voor succes in de praktijk met behulp van technologie.

Ook de CooperVision FORCE (Future Ocular Research Creativity Event) studenten van de University of Salento en Aston University reizen af naar Eindhoven. Zij delen respectievelijk onderzoek naar de effectiviteit van Biofinity Energys voor de accomodatieondersteuning en de optimalisatie van knipperoefeningen met behulp van een speciale digitale app.

Voor meer informatie over NCC 2022, inclusief sessies en sprekers, kunt u terecht op contactlenscongress.com.

 

# # Disclaimer: De stabiliteit van het myopieverminderingseffect één jaar na de behandeling wordt verder geëvalueerd in een post-approval studie in de V.S. als voorwaarde voor de goedkeuring van MiSight® 1 day door de FDA.

Voorlopige internationale studiegegevens tonen aan dat bij kinderen die de behandeling stopzetten op 14-19-jarige leeftijd na 3 of 6 jaar MiSight® 1 day dragen, de groei van de ogen terugkeerde naar de verwachte gemiddelde myopieprogressie.

* V.S.-gebruiksindicaties: MiSight® 1 day (omafilcon A) zachte (hydrofiele) contactlenzen voor daily wear zijn aangewezen voor de correctie van myopische ametropie en voor het vertragen van myopieprogressie bij kinderen met niet-afwijkende ogen, die bij aanvang van de behandeling 8-12 jaar oud zijn en een refractie vertonen van -0,75 tot -4,00 dpt (sferisch equivalent) met een astigmatisme van ≤ 0,75 dpt. De lens moet na elke verwijdering worden weggegooid.