april 08, 2024


Samenwerking breidt ondersteuning voor Mens + Planeet uit

SAN RAMON, Californië (USA), 8 april 2024 — Om een nog grotere impact te hebben op Mens + Planeet, hebben CooperVision en Plastic Bank hun samenwerking op het gebied van plasticneutraliteit verlengd tot en met 2026. Met deze verlenging is het partnerschap uitgebreid met een vision care programma dat voorziet in zichtscreenings en vouchers voor gratis oogonderzoeken en brillen voor in aanmerking komende Plastic Bank-inzamelaars in Indonesië. Zij zijn van essentieel belang voor het netto plasticneutrale partnerschap van CooperVision met Plastic Bank.*

In samenwerking met Plastic Bank financiert CooperVision de inzameling en recycling van oceaanplastic dat gelijk is aan het gewicht van het plastic dat wordt gebruikt in een reeks van haar deelnemende zachte contactlenzen, inclusief de lens-, blister- en verpakkingscomponenten, die worden verkocht en verdeeld in 27 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific.** Tot nu toe heeft dit initiatief voorkomen dat het equivalent van meer dan 305 miljoen plastic flessen in de oceanen terechtkwam. Door de uitbreiding†** verwacht CooperVision de totale impact van het plasticneutraliteitsinitiatief met Plastic Bank tegen het einde van 2026 meer dan te verdubbelen.‡§***

"De eerste drie jaar van onze samenwerking met Plastic Bank hebben niet alleen een aanzienlijke impact gehad op het helpen schoonmaken van kustgemeenschappen door plastic afval te recyclen, maar ook op het verbeteren van het levensonderhoud en de economische stabiliteit van inzamelingsleden", verklaart Aldo Zucaro, Senior Director of Corporate Responsibility bij CooperCompanies.** **** "Als wereldleider op het gebied van contactlenzen zet CooperVision zich in om de manier waarop mensen elke dag zien te helpen verbeteren, omdat dit de levenskwaliteit verbetert. Onze samenwerking met Plastic Bank stelt ons nu in staat om zichtcorrecties te bieden aan in aanmerking komende inzamelingsleden die een verschil maken door plastic uit het milieu en de oceanen te verwijderen, wat echt onze passie belichaamt voor het ondersteunen van mens en planeet."

Tegen het einde van 2026 zullen honderden leden van inzamelingsacties in Indonesië in aanmerking komen voor een zichtscreening via het nieuwe vision care programma.*

"Bij Plastic Bank hebben we een wereld zonder verspilling voor ogen en zetten we ons in om gemeenschappen en lokale ondernemers in staat te stellen een einde te maken aan armoede", zegt David Katz, oprichter van Plastic Bank. "Leden die plastic inzamelen hebben een beperkte toegang tot elementaire oogzorg en voor velen zal dit de eerste keer zijn dat ze een zichtscreening en de nodige oogcorrectie krijgen. We weten dat slechtziendheid de kwaliteit van leven, onafhankelijkheid en mobiliteit kan beïnvloeden. De samenwerking met CooperVision levert niet alleen aanzienlijke sociale voordelen op voor onze gemeenschappen, maar brengt ook onze visie om een einde te maken aan armoede tot leven."

CooperVision werkt er voortdurend aan om de impact op het milieu te minimaliseren en wereldwijd duurzamer te opereren als onderdeel van de bredere inspanningen van CooperCompanies om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Door middel van het netto plasticneutraliteitsinitiatief zetten CooperVision en Plastic Bank zich gezamenlijk in voor de bescherming van de planeet, met name door het leven onder water (SDG's 14 en 17) en een verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) te bevorderen.***** Onderzoek heeft aangetoond dat een betere gezondheid van de ogen armoede vermindert, de productiviteit verbetert en de algemene gezondheid, het welzijn en de onderwijsresultaten bevordert (SDG’s 1, 3, 4, 5, 8, 10, en 11).*****

Dit uitgebreide partnerschap valt samen met de herlancering van het duurzaamheidsplatform van CooperVision, met een focus op het verminderen van onze ecologische voetafdruk, het verwijderen van afval uit onze processen en het herdefiniëren van onze relatie met plastic, inclusief het nadenken over manieren om plastic beter te maken. Centraal in ons duurzaamheidsplatform staat ons streven om bewust te ontwerpen en innovatie te omarmen als middel om zorg te dragen voor Mens + Planeet. Onze duurzaamheidsbeloften omvatten volgende punten:
•    Wij ontwerpen - en herontwerpen voortdurend - om onze koolstofvoetafdruk te verminderen;│¶** ******* 
•    We werken samen en innoveren, omarmen onze initiatieven om voor onze planeet en voor elkaar te zorgen;
•    We nemen stappen om beperkte natuurlijke hulpbronnen te behouden│†† ******* en onderzoeken manieren om hernieuwbare energie in onze productie te brengen;‡‡§§ *******
•    Door te beginnen met het compenseren van afval van onze producten en verpakkingen die nog niet kunnen worden gerecycleerd, nemen we stappen om het welzijn van onze planeet te verbeteren;7 en 
•    We werken samen met partners om ons productieafval in te zamelen, grondstoffen terug te winnen en ze een nieuw leven te geven waar mogelijk.||

“Door simpelweg CooperVision plasticneutrale contactlenzen voor te schrijven en te dragen, helpen oogzorgprofessionals en dragers ons bij onze inzet voor duurzaamheid - van onze samenwerking met Plastic Bank, die zich richt op het verbeteren van gemeenschappen door middel van afvalterugwinning, tot het terugwinnen en hergebruiken van ons eigen productieafval, en het verantwoord inkopen", aldus Zucaro.

Meer informatie over het duurzaamheidsplatform van CooperVision vindt u op https://coopervision.nl/about-us/coopervision-sustainability-new 

__________________________________

 

* Het plastic dat wordt gebruikt in de deelnemende zachte contactlensproducten van CooperVision wordt bepaald door het gewicht van het plastic in de blisterverpakking, de lens en de secundaire verpakking, inclusief laminaten, kleefmiddelen en hulpstoffen (zoals inkt). Het plastic dat tijdens het fabricageproces van zowel deze producten als hun verpakking wordt gebruikt, wordt niet meegerekend. 

† CooperVision heeft door de samenwerking met Plastic Bank de inzameling en verwerking mogelijk gemaakt van ongeveer 5,3 miljoen kg plastic dat anders in de waterwegen terecht zou komen, vanaf januari 2024. Als we de metrische waarde van Plastic Bank gebruiken, waarbij 1 kg plastic gelijk is aan 50 standaardflessen van 202 mm, is dat het equivalent van ongeveer 263,7 miljoen plastic flessen die onze oceanen niet bereiken. 

‡ Plastic Bank rekent dat 1 kg plastic overeenkomt met 50 flessen

§ Door de samenwerking met Plastic Bank is CooperVision van plan om tegen het einde van kalenderjaar 2026 de inzameling en verwerking van ongeveer 10,8 miljoen kg plastic dat anders in de waterwegen terecht zou komen, te hebben ondersteund. Als we de metrische waarde van Plastic Bank gebruiken, waarbij 1 kg plastic gelijk is aan 50 standaardflessen van 202 mm, zal dat het equivalent zijn van ongeveer 541 miljoen plastic flessen die onze oceanen niet meer bereiken.

| Verwijst naar het continue fabricageproces dat CooperVision onderneemt om zijn Scope 1- en Scope 2-koolstofemissies te verminderen.

¶ De koolstofvoetafdruk is beperkt tot Scope 1- en Scope 2-emissies, gedefinieerd als: Scope 1-emissies zijn directe emissies van bronnen in eigendom of beheer. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies door de opwekking van gekochte energie.

** CooperVision Milieu-, Sociaal en Bestuursverslag 2022. 

†† Natuurlijke hulpbronnen worden gedefinieerd als, maar zijn niet beperkt tot, water, stikstof, aardgas en andere organische verbindingen. 

‡‡ Hernieuwbare energiebronnen worden gedefinieerd als materialen of energiebronnen die onbeperkt kunnen worden gebruikt vanwege onuitputtelijke voorraden of nieuwe aanwas.

§§ CooperVision gebruikt hernieuwbare materialen en energie in haar productieactiviteiten.

|| CooperVision Milieu-, Sociaal en Bestuursverslag 2020. 

 

  1. Plastic Bank data on file, 2024.

  2. CVI data on file, 2024. 

  3. CVI data on file, 2024-2026 Plastic Bank Agreement. 

  4. Plastic Bank. Programs Championing Sustainability in Business. https://plasticbank.com/impact-programs/. Accessed January 25, 2024. 

  5. Plastic Bank. Plastic Bank 2022 Sustainability Report. https://plasticbank.com/plastic-bank-2022-sustainability-report/. Accessed January 25, 2024. 

  6. Zhang J, Ramke J, et al. Advancing the Sustainable Development Goals through improving eye health: a scoping review. The Lancet Planetary Health. March 2022, 6(3):E270-280. 

  7. CVI data on file, 2023. 

 

 

 

# # #

 

* Het plastic dat wordt gebruikt in de deelnemende zachte contactlensproducten van CooperVision wordt bepaald door het gewicht van het plastic in de blisterverpakking, de lens en de secundaire verpakking, inclusief laminaten, kleefmiddelen en hulpstoffen (zoals inkt). Het plastic dat tijdens het fabricageproces van zowel deze producten als hun verpakking wordt gebruikt, wordt niet meegerekend. 
† CooperVision heeft door de samenwerking met Plastic Bank de inzameling en verwerking mogelijk gemaakt van ongeveer 5,3 miljoen kg plastic dat anders in de waterwegen terecht zou komen, vanaf januari 2024. Als we de metrische waarde van Plastic Bank gebruiken, waarbij 1 kg plastic gelijk is aan 50 standaardflessen van 202 mm, is dat het equivalent van ongeveer 263,7 miljoen plastic flessen die onze oceanen niet bereiken.  
‡ Plastic Bank rekent dat 1 kg plastic overeenkomt met 50 flessen. 
§ Door de samenwerking met Plastic Bank is CooperVision van plan om tegen het einde van kalenderjaar 2026 de inzameling en verwerking van ongeveer 10,8 miljoen kg plastic dat anders in de waterwegen terecht zou komen, te hebben ondersteund. Als we de metrische waarde van Plastic Bank gebruiken, waarbij 1 kg plastic gelijk is aan 50 standaardflessen van 202 mm, zal dat het equivalent zijn van ongeveer 541 miljoen plastic flessen die onze oceanen niet meer bereiken.
| Verwijst naar het continue fabricageproces dat CooperVision onderneemt om zijn Scope 1- en Scope 2-koolstofemissies te verminderen.
¶ De koolstofvoetafdruk is beperkt tot Scope 1- en Scope 2-emissies, gedefinieerd als: Scope 1-emissies zijn directe emissies van bronnen in eigendom of beheer. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies door de opwekking van gekochte energie.
** CooperVision Milieu-, Sociaal en Bestuursverslag 2022.  
†† Natuurlijke hulpbronnen worden gedefinieerd als, maar zijn niet beperkt tot, water, stikstof, aardgas en andere organische verbindingen. 
‡‡ Hernieuwbare energiebronnen worden gedefinieerd als materialen of energiebronnen die onbeperkt kunnen worden gebruikt vanwege onuitputtelijke voorraden of nieuwe aanwas.
§§ CooperVision gebruikt hernieuwbare materialen en energie in haar productieactiviteiten.
|| CooperVision Milieu-, Sociaal en Bestuursverslag 2020.

1.    Plastic Bank data on file, 2024.
2.    CVI data on file, 2024. 
3.    CVI data on file, 2024-2026 Plastic Bank Agreement. 
4.    Plastic Bank. Programs Championing Sustainability in Business. https://plasticbank.com/impact-programs/. Accessed January 25, 2024.  
5.    Plastic Bank. Plastic Bank 2022 Sustainability Report. https://plasticbank.com/plastic-bank-2022-sustainability-report/. Accessed January 25, 2024. 
6.    Zhang J, Ramke J, et al. Advancing the Sustainable Development Goals through improving eye health: a scoping review. The Lancet Planetary Health. March 2022, 6(3):E270-280. 
7.    CVI data on file, 2023.

 

# # #

Over CooperVision 
CooperVision, een divisie van CooperCompanies (NYSE:COO), is een van 's werelds grootste contactlensfabrikanten. Het bedrijf produceert een volledig gamma zachte daglenzen, tweewekelijkse lenzen en maandlenzen die zijn ontworpen met vooruitstrevende materialen en optica, alsook premium harde zuurstofdoorlaatbare lenzen voor orthokeratologie en met sclerale ontwerpen. CooperVision heeft een sterke traditie in het aanpakken van de moeilijkste visusproblemen, zoals astigmatisme, presbyopie, myopie bij kinderen en zeer onregelmatige hoornvliezen, en biedt het meest complete gamma aan sferische, torische en multifocale producten. Door een combinatie van innovatieve producten en gerichte ondersteuning van de specialist van het zicht, brengt het bedrijf een verfrissend perspectief op de markt, waardoor echte voordelen voor klanten en dragers worden gecreëerd. Ga voor meer informatie naar www.coopervision.com.

Over CooperCompanies
CooperCompanies (Nasdaq: COO) is een toonaangevend wereldwijd bedrijf in medische hulpmiddelen dat zich richt op het verbeteren van levens, persoon per persoon. Het bedrijf opereert via twee business units, CooperVision en CooperSurgical. CooperVision is een vertrouwde leider in de contactlensindustrie en verbetert dagelijks het zicht van miljoenen mensen. CooperSurgical is een toonaangevend bedrijf op het gebied van vruchtbaarheid en vrouwengeneeskunde dat zich richt op het helpen van vrouwen, baby's en gezinnen bij de zorgmomenten die er het meest toe doen. Het hoofdkantoor van CooperCompanies is gevestigd in San Ramon, Californië. Er werken meer dan 15.000 mensen en de producten worden verkocht in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie naar www.coopercos.com.

Over Plastic Bank
Plastic Bank streeft naar een wereld zonder afval en ondersteunt een sociale recyclingbeweging om plastic in de oceaan te stoppen en armoede te helpen verminderen. Onze ethische inzamelingsgemeenschappen ruilen plastic afval om voor inkomen en levensverbeterende voordelen. De uitwisselingen worden geregistreerd via ons eigen, met blockchain beveiligde platform dat traceerbare inzameling, veilige inkomsten en rapportage mogelijk maakt. Ingezameld materiaal wordt verwerkt tot Social Plastic® grondstoffen voor hergebruik in producten en verpakkingen.

Plastic Bank en Social Plastic® zijn handelsmerken van Plastic Bank Recycling Corporation.

Over de VN-Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling 
De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties werd aangenomen, biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet. De kern ervan wordt gevormd door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG's), die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen in een wereldwijd partnerschap. Ga voor meer informatie over de SDG's van de VN naar https://sdgs.un.org/goals.

Toekomstgerichte verklaringen 
Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" zoals gedefinieerd door de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Verklaringen met betrekking tot plannen, vooruitzichten, doelen, strategieën, toekomstige acties, gebeurtenissen of prestaties en andere verklaringen die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgericht. Om deze verklaringen te herkennen, zoekt u naar woorden als "gelooft", "vooruitzicht", "waarschijnlijk", "verwacht", "kan", "zal", "zou", "kan", "zoekt", "is van plan", "plant", "schat" of "anticipeert" en soortgelijke woorden of zinnen. Toekomstgerichte verklaringen zijn noodzakelijkerwijs afhankelijk van aannames, gegevens of methoden die onjuist of onnauwkeurig kunnen zijn en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten en toekomstige acties wezenlijk verschillen van die welke in toekomstgerichte verklaringen worden beschreven, zijn onder andere: ongunstige veranderingen in de wereldwijde of regionale algemene zakelijke, politieke en economische omstandigheden, door de mens veroorzaakte of natuurlijke rampen en pandemische omstandigheden en de potentiële ongunstige economische invloed en gerelateerde onzekerheid die door deze zaken worden veroorzaakt; een grote verstoring in de activiteiten van onze productie-, boekhoud- en financiële rapportage-, onderzoeks- en ontwikkelings- of distributiefaciliteiten als gevolg van technologische problemen; nieuwe Amerikaanse en buitenlandse overheidswetten en -regels, en wijzigingen in bestaande wetten, regels en handhavingsrichtlijnen die van invloed zijn op onze activiteiten; risico's met betrekking tot ESG-kwesties (Environmental, Social and Corporate Governance), waaronder die met betrekking tot klimaatverandering en duurzaamheid; en andere gebeurtenissen die worden beschreven in de documenten die wij bij de Securities and Exchange Commission hebben ingediend, waaronder de hoofdstukken "Bedrijfsactiviteiten", "Risicofactoren" en "Bespreking en analyse van de financiële toestand en bedrijfsresultaten" in het jaarverslag van de onderneming op formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 oktober 2023, zoals dergelijke risicofactoren kunnen worden bijgewerkt in jaarlijkse en driemaandelijkse documenten. Wij waarschuwen mensen dat toekomstgerichte verklaringen alleen onze analyse op de aangegeven datum weergeven. Wij wijzen elke intentie af om ze bij te werken, behalve indien wettelijk vereist.

Mediacontact
Pieter Bas Kampmeinert
Head of Marketing & Professional Affairs Benelux 
CooperVision Nederland BV 
pkampmeinert@coopervision.nl