Hy-Care® multipurpose contactlensvloeistof momenteel niet beschikbaar.

We zijn overgegaan tot een vrijwillige terugroeping van de Hy-Care® multipurpose contactlensvloeistof (flessen van 60ml, 100ml, 250ml, 360ml en 380ml).

Uit onze kwaliteitstests is gebleken dat het product in sommige omstandigheden niet de juiste mate van desinfectie biedt tegen hoge concentraties van een bepaald gistorganisme. Hoewel er geen klachten zijn ontvangen en er geen bevestigde incidenten zijn geweest die aan een ontoereikende desinfectie worden toegeschreven, nemen we deze maatregel uit voorzorg.

Informatie voor de gebruikers van de Hy-Care® multipurpose contactlensvloeistof

Ga naar www.CVrecall.expertinquiry.com voor meer informatie en instructies over wat te doen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling.

Het is belangrijk dat u uw zachte contactlenzen blijft reinigen en desinfecteren. Gelieve uw Hy-Care® multipurpose contactlensvloeistof niet meer te gebruiken en ze weg te gooien zodra u over een andere multipurpose contactlensvloeistof beschikt. Bewaar de fles om uw terugbetaling te regelen via de terugroepingswebsite.