Kevin Barrett

Senior vice president, Strategy en Life Cycle management

Kevin is sinds december 2018 senior vice president Strategy en Life Cycle management CVI. Voorafgaand aan zijn huidige functie was Kevin van januari 2015 tot november 2018 werkzaam als senior vice president van European Manufacturing Operations en van januari 2013 tot januari 2015 als vice president van R&D. Kevin was sinds hij in 2005 bij CooperVision kwam werken ook managing director van UK manufacturing en directeur van het Advance Manufacturing Team. Voordat hij bij CooperVision in dienst trad was Kevin werkzaam in verschillende operationele, kwaliteits-, programmabeheers- en R&D-functies bij Philips Electronics en LG.Philips Displays.